Europa står over for en demografisk udfordring, der kan betyde, at EU’s medlemslande i stigende grad kommer til at kæmpe mod hinanden om at tiltrække og fastholde arbejdskraften. Der bliver færre og færre personer i den erhvervsaktive alder, og udfordringen er størst i de lande, hvis arbejdskraft Danmark i dag er mest afhængig af.

Læs artikel
Læs artikel
Find artikler og analyser

F.eks. arbejdsmiljø, kontanthjælp, sygefravær

Aktuelle artikler og analyser
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.