Andelen af nytilkomne flygtninge, der kommer i job eller uddannelse, er vokset markant de seneste år. Tidligere var kun 11 pct. i job eller uddannelse to år efter deres ankomst. Nu er den andel øget til lidt over 30 pct.

Læs artikel
Læs artikel
Find artikler og analyser

F.eks. arbejdsmiljø, kontanthjælp, sygefravær

Aktuelle artikler og analyser
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.