28. februar 2018

Analyse

8.200 færre børn lever i en kontanthjælps-familie

Antallet af børn, der lever i en kontanthjælpsfamilie, er faldet markant på blot 12 måneder. Det er en god nyhed, der kan få betydning for børnenes fremtid. Vi ved, at forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet har meget at sige i forhold til børnenes fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fra 2016 til 2017 faldt antallet af børn, der lever i en kontanthjælpsfamilie med to forældre på en kontanthjælpsydelse, eller en enlig forældre på en kontanthjælpsydelse, fra 55.100 til 46.900. Det svarer til et fald på 15 pct., og det er en nedgang sammenlignet med tidligere år, hvor antallet af børn har ligget nogenlunde konstant siden 2013. 

De nye tal kommer i kølvandet på kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen, der trådte i kraft 1. oktober 2016. Begge initiativer styrkede incitamentet til at være i beskæftigelse frem for på en kontanthjælpsydelse, og det er særligt forsørgere, der nu får en større gevinst ved at være i beskæftigelse.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets beregning fra november 2015 indebærer kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen, at den månedlige gevinst ved at tage et lavtlønsjob stiger fra 1.400 kr. til 4.900 kr. for en enlig forsørger med to børn. Det er en stigning på 3.500 kr. For en enlig kontanthjælpsmodtager uden børn stiger gevinsten fra 3.500 kr. til 4.100 kr. svarende til 600 kr.

Faldet er størst blandt forsørgere

Efter indførslen er der sket et fald både i antallet af kontanthjælpsmodtagere generelt, men særligt også i antallet af kontanthjælpsfamilier med børn.

Antallet af kontanthjælpsfamilier med børn faldt med 14 pct. fra 2016 til 2017. Det er mere end antallet af kontanthjælpsfamilier uden børn, der faldt med 11 pct. Til sammenligning faldt antallet af alle kontanthjælpsmodtagere i samme periode med knap 10 pct. Det indikerer, at de nye incitamenter kan have spillet en rolle i faldet af særligt forsørgere på en kontanthjælpsydelse og dermed i faldet af antal børn, der lever i en kontanthjælpsfamilie.

 

Antal familier

2013

2014

2015

2016

2017

Par m. børn

5.700

5.900

6.200

7.100

6.300

Par u. børn

2.500

2.600

2.700

2.700

2.400

Enlige m. børn

24.800

23.900

23.600

22.700

19.200

Enlige u. børn

77.000

78.400

85.200

85.100

75.400

 

Anm.: Par består af to personer, der begge modtager en kontanthjælpsydelse i uge 35 det pågældende år, således at tabellen i 2017 indeholder 112.000 kontanthjælpsmodtagere i alt. Tallene er afrundede. Kilde: Egne beregninger baseret på Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM koblet med Danmarks Statistiks Befolkningsregister.

Den positive udvikling er sket samtidig med en gunstig udvikling i konjunkturerne med faldende ledighed, og en samlet beskæftigelse der har været konstant stigende siden 2013. Det er imidlertid først fra 2016 til 2017, at der sker et fald i antallet af børn, der lever i en kontanthjælpsfamilie.

 

Langt størstedelen kommer i job

Endelig kan det også have betydning, hvis der er sket en ændring i, hvor mange børn kontanthjælpsfamilier har i gennemsnit. Har de færre børn i dag i forhold til tidligere, vil det i sig selv betyde, at der vil være færre børn i kontanthjælpsfamilier.
En kontanthjælpsfamilie udgår af statistikken, når mindst én af forsørgerne ikke modtager en kontanthjælpsydelse længere.

Beskæftigelsesministeriet har lavet en analyse fra oktober 2017, der viser, at langt størstedelen af de kontanthjælpsmodtagere, der forsvinder fra kontanthjælpsstatistikken, kommer i job, mens kun en lille del overgår til en anden ydelse. Men selvom det kun er den ene forsørger i et par, der kommer i job, er det stadig positivt for de børn, der oplever en forælder, der aktivt er en del af arbejdsmarkedet.

Læs hele beskæftigelsesministeriets analyse her.

Sådan har vi gjort
Tabellen viser udviklingen i antallet af familier, der modtager en kontanthjælpsydelse bestående af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Kontanthjælpsfamilier kan enten bestå af en enlig, der modtager en kontanthjælpsydelse, eller et par, hvor begge modtager en kontanthjælpsydelse.

Børn er defineret som hjemmeboende personer mellem 0 og 18 år.

Parrene udgøres af ægtefæller, registrerede partnere, samlevende og samboende.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er fundet ved nedslag i uge 35 i hvert år.

Forældreoplysningerne er fundet ved brug af beskæftigelsesoplysninger fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM koblet med oplysninger fra Befolkningsregistret.

I analysen ser vi bort fra par, hvor kun den ene modtager kontanthjælp.
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.