2. januar 2018

Analyse

Næsten 30.000 flere indvandrere i job, hvis kommuner lærte af hinanden

Ca. 28.000 flere ikke-vestlige indvandrere ville kunne skifte passiv forsørgelse ud med et job, hvis kommunerne kunne få samme andel i beskæftigelse som de dygtigste kommuner i landet. Det viser en ny beregning foretaget på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

Sammenligningen af de forskellige kommuner er foretaget ud fra de såkaldte klynger. Kommuner inden for samme klynge har omtrent samme forudsætning for at få borgere i beskæftigelse. Her er der taget højde for en lang række rammevilkår, herunder uddannelsesniveau, aldersfordeling, andelen på offentlig forsørgelse og den etniske befolkningssammensætning.

Glostrup og København er eksempelvis i samme klynge, og kommunerne bør derfor have samme forudsætninger for at få kommunernes ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse. Alligevel er 50 pct. af Glostrups ikke-vestlige indvandrere mellem 16 og 64 år i beskæftigelse, mens det kun er tilfældet for 42 pct. af de ikke-vestlige indvandrere i samme aldersgruppe i København. Lykkes det for Københavns Kommune at øge andelen i beskæftigelse til 50 procent, svarer det til ca. 3.400 flere ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse.

Tilsvarende er der i Aarhus kommune potentiale til at få ca. 3.700 flere ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse, mens tallet i Odense ligger på ca. 2.500. For hele landet ligger potentialet samlet set på knap 28.000 flere ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse. Det svarer til, at rundt regnet hver tiende ikke-vestlige indvandrereville gå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse. 

Ifølge beregninger fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM var 38 pct. af ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse i 1. kvartal 2017. For personer med dansk herkomst var tallet 60 pct. Skulle det lykkes at øge beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere med ca. 28.000 personer, ville andelen i beskæftigelsen derimod være på 49 pct. og gabet mellem de ikke-vestlige indvandrere og personer med dansk herkomst vil derved være halveret.  

Sådan har vi gjort
Analysen indeholder ikke-vestlige indvandrerede eksklusiv personer, der har fået opholdstilladelse via en erhvervsordning (eksempelvis beløbsordningen og greencard.) Der ses på perioden 1. kvartal 2017.

En person er defineret som værende i beskæftigelse, hvis personen har haft fire sammenhængende ugers beskæftigelse i perioden.

Læsø, Samsø, Fanø og Ærø er udeladt af analysen grundet få observationer.

 

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.