1. december 2017

Analyse

Store kommunale forskelle på integrationssucces

Arbejdet med integration varierer selv blandt sammenlignelige kommuner. Bedst går det for vestegnskommunerne, der har sikret flere indvandrere i beskæftigelse siden 2014.

Der er store forskelle på, hvor mange ikke-vestlige indvandrere det lykkes kommunerne at få i arbejde. Nye beregninger foretaget på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM viser, at andelen af ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse i 1. kvartal 2017 svinger fra 27 pct. til 57 pct. fra kommune til kommune.

Også blandt sammenlignelige kommuner i de såkaldte klynger, hvor der er taget højde for en række rammebetingelser, er der store forskelle. Eksempelvis er 48 pct. af de ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse i Ishøj Kommune mod 27 pct. i Vordingborg Kommune.

Generelt var 38 pct. af ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse i 1. kvartal 2017. 

Udviklingen i andel beskæftigede ikke-vestlige indvandrere over tid tegner også et billede af store kommunale forskelle. Mens samtlige af kommunerne på Vestegnen har øget andelen af ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2017, er 43 ud af 94 kommuner gået tilbage. 

Derudover er det værd at bemærke,  at flere af de kommuner, som har øget deres beskæftigelse mest markant, også i forvejen har en relativ høj andel ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse. Det gør sig bl.a. gældende for Ballerup, Høje-Taastrup og Albertslund. 

 

Der kan være en lang række årsager til forskellen i kommunernes beskæftigelsessucces. Et af de områder, der kan være årsag til dette, er forskelle i visitiationspraksis, dvs. hvordan og hvornår en kontanthjælpsmodtager vurderes af jobcenteret til at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet – og dermed også møde krav om aktiv jobsøgning.

Tallene for jobparatheden blandt ikke-vestlige indvandrere indikerer også, at der generelt er en højere jobparathed blandt kommuner med en stor andel ikke-vestlige indvandrere i arbejde. Eksempelvis er 61 pct. af Vallensbæks ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp erklæret jobparate og samtidig er 57 pct. af alle kommunens ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse. Dermed ligger Vallensbæk højest blandt alle kommuner på begge parametre.

I den anden ende af skalaen er kun 6 pct. af Skanderborg Kommunes ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp erklæret jobparate. 33 pct. af kommunens ikke-vestlige indvandrere er i beskæftigelse.

 

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.