6. november 2017

Analyse

Afskaffelse af betalt frokost i offentlig sektor giver 46.000 flere privatansatte

Hvis offentligt ansatte arbejder 2,3 timer mere om ugen, svarende til længden af den arbejdsgiverbetalte frokostpause, vil det svare til 46.000 stillinger. Hvis de 46.000 skifter til den private sektor, vil det løfte BNP med 35 mia. kr.

Offentligt ansatte arbejder kortere tid end deres kollegaer i den private sektor. I løbet af et år arbejder en offentlig ansat således, hvad der svarer til to uger mindre, end hvis han eller hun var privatansat. Mens arbejdstiden i den offentlige sektor i gennemsnit var 1.298 timer i 2016, arbejdede de privatansatte nemlig tilsvarende 1.382 timer, ifølge Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab. 

Hvis arbejdstiden i den offentlige sektor blev forøget med, hvad der svarer til den betalte frokostpause - det vil sige knap en halv time om dagen - ville der i 2025 skulle 46.000 færre offentligt ansatte til at løse de opgaver, som den offentlige sektor varetager i dag.

Det viser en analyse, som DA har fået den uafhængige forskningsenhed DREAM til at lave. I analysen antages det, at offentligt ansatte arbejder 2,3 timer mere om ugen. Det svarer til, at de 90 pct. af offentligt ansatte, der har arbejdsgiverbetalt frokostpause, arbejder en halv time længere om dagen.

Modellen antager, at de tidligere offentligt ansatte frem mod 2025 i stedet bliver ansat i den private sektor. Det vil medføre større produktion, indkomst og forbrug, og det vil dermed være et væsentligt bidrag til at løse arbejdskraftudfordringen i den private sektor. Det betyder samtidig, at BNP vil stige med 35 mia. kr. i 2025.

 

Effekten af øget arbejdstid i den offentlige sektor

2,3 timer mere om ugen i den offentlige sektor

2025

2060

Offentlige beskæftigede, antal personer

-46.000

-53.000

Privat beskæftigede, antal personer

+46.000

+53.000

BNP i kr., 2017-niveau

+35 mia.

+41 mia.

Anm: Analysen antager, at de offentligt ansatte bliver økonomisk kompenseret for den øgede arbejdstid. Alle øvrige effekter af den øgede arbejdstid fremgår af DREAM’s notat.

KILDE: DREAMS analyse

DA har tidligere undersøgt, hvor stor en del af ansatte på DA-området, der har arbejdsgiverbetalt frokostpause. Her viste undersøgelsen, at under 1 ud af 10 har betalt frokost. Undersøgelsen findes her: www.agenda.dk/2014/09/frokostpause/.

Siden undersøgelsen blev gennemført i 2014 har mindst to store private virksomheder, der havde arbejdsgiverbetalt frokost, ligeledes indført egen betalt frokostpause. Antallet med betalt frokost på DA-området er derfor endnu lavere i dag.

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.