27. februar 2017

Analyse

Jobomsætningen på sit højeste siden krisen

Den danske jobomsætning, dvs. hvor mange der starter i et nyt job - enten fra et andet job eller fra ledighed eller uddannelse - nåede sidste år sit højeste niveau siden krisen. Danmark er blandt de lande i EU, der har den største jobomsætning.

I 3. kvartal 2016 startede ca. 215.000 personer i nyt job. Det svarer til 8 pct. af lønmodtagerne i samme kvartal. Det er det højeste niveau i hele perioden, som statistikken dækker.

Dermed er der i hver time - døgnet rundt - næsten 100 personer, der starter i nyt job.

 

Sammenlignet med andre EU-lande ligger Danmark nr. 3 efter Sverige og Finland, når man ser på hvor stor andel af de beskæftigede, der er nyansatte i 3. kvartal 2016.

 

 

Sådan har vi gjort
Danske data for jobomsætning er baseret på statistikken ”Antal personer statet i job” opgjort af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. Jobindsats.dk. Denne måling viser antallet af personer, der i løbet af perioden har fået job. Personen optræder kun én gang, uanset hvor mange job personer er påbegyndt i perioden.
Jobindsats.dk afgrænser jobomsætning til en situation, hvor en person har modtaget løn fra en virksomhed i minimum 2 måneder i træk med en beskæftigelsesgrad på minimum 25 pct. månedligt, svarende til min. 40 timer månedligt. Personerne har ikke fået løn fra samme virksomhed i minimum 2 måneder forud for ansættelsen. Antallet af match er opgjort på arbejdsstedsniveau og er opgjort ekskl. ansættelser af personer under 18 år og ekskl. ansættelser i støttet beskæftigelse. Se i øvrigt Jobindsats.dk.
Antallet af nyansatte er sat i forhold til opgørelsen af lønmodtagerere baseret på data fra Danmarks Statistik.
Opgørelsen er antal personer startet i nyt job pr. time, er opgjort ved at sætte antallet af nyansættelser ift. antallet af timer i kvartalet (92 dage * 24 timer).
Data bag den internationale sammenligning er baseret på baggrund af tal fra Eurostats Labour Force Survey. Tal for antal nyansættelser er beregnet ud fra Eurostats opgørelse af ”antal, der har været i nuværende job i op til tre måneder” (jf. lfsq_egdn2), som er dannet ud fra interviewdata. Andel beskæftigede, der i løbet af de seneste tre måneder har fået nyt job, beregnes ved at sætte antallet af beskæftigede, der har været i nuværende job i op til tre måneder, ift. beskæftigelsen samme kvartal (tabel lfsq_egan).
Der gøres opmærksom på, at det er fravalgt at benytte Eurostats data til at belyse udvikling over tid for Danmark, da det fremgår, at der er databrud i 1. kvartal 2016.
Der er i begge opgørelser ikke taget højde fra, om den nyansatte kommer fra anden beskæftigelse, ledighed eller andet.

 

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.