26. december 2016

Analyse

Kun få flygtninge kommer hurtigt i job

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har været i landet i kort tid, har generelt en meget lav beskæftigelse. Men den i forvejen lave beskæftigelse er blevet endnu lavere i løbet af de seneste fire år.

Af de flygtninge og deres familiesammenførte, der fik opholdstilladelse i 2010, havde kun 6 procent et job efter et halvt års ophold i Danmark. Efter yderligere et halvt års ophold var den andel steget til 8 pct.

Det er ikke høje beskæftigelsesgrader, og det er faktisk gået tilbage siden da.

De flygtninge, der fik opholdstilladelse i 2014, havde efter et halvt års ophold en beskæftigelsesgrad på lidt under 1 procent. Og efter yderligere et halvt år var den steget til 2 procent.

Mest markant er faldet i beskæftigelsen blandt nyankomne flygtninge i 2011 sammenlignet med 2012.

Der er også sket et fald i beskæftigelsen, når man kigger på beskæftigelsen 1 år og 1,5 år efter, hvis man sammenligner flygtninge, der fik opholdstilladelse i 2010 med flygtninge, der har fået tilkendt opholdstilladelse senere.

 

Irakere lidt hurtigere i job end syrere

I 2014 fik markant flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge opholdstilladelse end i 2013.

Generelt er få af de flygtninge og familiesammenførte, der fik opholdstilladelse i 2014 i job inden for det første 1,5 år i Danmark, men der er forskelle mellem forskellige flygtningegrupper.

Irakere og afghanere er lidt oftere i job end flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fra Syrien og Somalia.

Efter 1,5 år i Danmark er 7-8 procent af flygtninge og deres familiesammenførte fra Irak og Afghanistan i job, mens det er ca. 2 procent af syriske og somaliske flygtninge og familiesammenførte, der er i job. 

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fra Eritrea, der fik opholdstilladelse i 2014 er dog overhovedet ikke kommet i job på danske virksomheder inden for det første 1,5 år i Danmark. 

Sådan har vi gjort
I analysen indgår flygtninge fra det tidspunkt, hvor flygtningene bliver registreret i kommunens folkeregister. Personer, der venter på opholdstilladelse i et asylcenter, er ikke registreret i folkeregistret, så de er ikke medtaget i analysen. Personer, der er udvandret, er udeladt af analysen.
Andelen i beskæftigelse måles ved punktnedslag ½, 1, 1½ år efter, at personen er registreret som indvandret. Omfatter lønmodtagere.
I analysen indgår 1.283 flygtninge i 2010, 1.520 i 2011, 1.679 i 2012, 2.353 i 2013, i 4.757 i 2014.

  

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.