30. december 2016

Analyse

Faglærte er oftere selvstændige end akademikere

Faglærte er en af de faggrupper, som oftest driver egen virksomhed. Alt i alt var over 50.000 af de 30-59-årige faglærte selvstændige i 2014. Det svarer til 6,6 procent af alle faglærte i aldersgruppen. Til sammenligning var andelen for dem med en kort, lang eller mellemlang uddannelse 4,5 procent.

45 procent af alle danske 30-59-årige selvstændige har en erhvervsuddannelse i ryggen. Det svarer til 53.880 faglærte med eget CVR-nummer. Og selv hvis der tages højde for, at de faglærte er den største af alle uddannelsesgrupper, så er andelen af selvstændige faglærte også højere, end den er blandt de fleste andre uddannelsesgrupper – blandt andet akademikerne.

Det viser en opgørelse, Agenda har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik (RAS).

Tabel Om Eudere Til Agenda Analyse 

Der er i undersøgelsen kigget på de 30-59 årige, og hos denne gruppe er der med 6,6 procent en større andel selvstændige blandt de faglærte, end der er både hos dem med en lang videregående uddannelse, dem med en mellemlang videregående uddannelse, dem med en kort videregående uddannelse, og dem med folkeskolen som højest gennemførte uddannelse. Den største andel selvstændige er der lige akkurat blandt dem med en gymnasieuddannelse, men denne uddannelsesgruppe er også den næstmindste målt i antallet af 30-59-årige.

Når de faglærte springer ud som selvstændige, har de ofte en uddannelse som mekaniker, frisør, inden for kontor, tømrer, maler og murer. Men relativt til, hvor mange der befinder sig i de forskellige uddannelsesgrupper, skiller frisørerne sig ud med en særligt høj andel af selvstændige. Knap hver tredje frisør er selvstændig, hvilket er væsentlig flere end hos de øvrige faggrupper. Der er dog også hos faggrupper som blandt andet murere, tømrere, malere og mekanikere store andele, der har valgt at være selvstændige.

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.