5. december 2016

Analyse

Flere flygtninge kommer ud på virksomhederne

Antallet af flygtninge, der kommer ud på en virksomhed i enten virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob, er næsten fordoblet de seneste 12 måneder. Nu er lidt under hver tredje flygtning ude på en virksomhed. Men en stor del af kommunerne ligger langt under gennemsnittet.

De danske virksomheder modtager et markant stigende antal flygtninge. 

Det kan enten være i en virksomhedspraktik, hvor flygtningene kommer ud og oplever tilværelsen på arbejdsmarkedet i op til 13 uger, eller i løntilskudsjob, der kan vare op til et år.

I oktober 2016 var ca. 6.000 flygtninge i virksomhedspraktik eller i løntilskudsjob på enten en privat eller offentlig virksomhed. Det er tæt på en fordobling siden oktober 2015, hvor det tal var godt 3.000. 

Selv om det samlede antal flygtninge i Danmark i samme periode er vokset, betyder den kraftige stigning i virksomhedsrettede tilbud til flygtninge, at andelen af flygtninge der bliver modtaget på en virksomhed er steget fra 20 til 32 pct. på 12 måneder.

 

Det er de private virksomheder, der trækker læsset. Private virksomheder stod i september 2016 for 82 procent af alle virksomhedspraktikker og løntilskudsjob til flygtninge.

 

Selv om både antallet og andelen af flygtninge, der kommer ud på en virksomhed stiger, er der meget stor forskel på, hvor stor en succes den enkelte kommune har med at skabe kontakt til det lokale erhvervsliv. I Middelfart er det ca. 6 ud af 10 flygtninge, der i 3. kvartal 2016 var på en virksomhed. I Gribskov er det kun godt 1 ud af 10.

 

Især virksomhedspraktik fylder godt i statistikken. Ca. 5.000 flygtninge var i september 2016 i virksomhedspraktik i enten en offentlig eller privat virksomhed, mens ca. 1.000 var i løntilskudsjob. 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.