3. november 2016

Analyse

Færre på førtidspension modsvares af flere på ressourceforløb

I 2015 fik 7.500 færre personer tilkendt førtidspension sammenlignet med før førtidspensionsreformen trådte i kraft. Samtidigt er 8.000 personer trådt ind i de nyindførte ressourceforløb.

I 2013 trådte førtidspensionsreformen i kraft, og siden er tilkendelserne af førtidspension faldet markant. Hvor godt 14.500 fik tilkendt førtidspension i 2012 var tallet knap 7.000 i 2015.

Udviklingen skyldes, at der med førtidspensionsreformen fulgte skærpede krav til tilkendelse af førtidspension. Bl.a. skal personer som udgangspunkt igennem et ressourceforløb, før de kan få tilkendt førtidspension. Ressourceforløbet er et længerevarende forløb, hvor bl.a. læger, sygeplejersker og fysioterapeuter forsøger at få det enkelte menneske tættere på arbejdsmarkedet.  

Reformen har mødt kritik fra flere kanter. Blandt andet kritiseres reformen for at presse flere syge mennesker over på den lavere kontanthjælpsydelse, da reformen har gjort det sværere at få tilkendt en førtidspension. Men nye beregninger foretaget af Agenda på baggrund af tal fra Ankestyrelsen og Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM viser, at den kritik ikke er berettiget. Gruppen af personer, der får tilkendt enten førtidspension eller ressourceforløb, ligger nemlig på stort set samme niveau som tilkendelserne af førtidspension før reformen trådte i kraft. I 2015 fik ca. 8.000 tilkendt ressourceforløb og knap 7.000 førtidspension, hvilket sammenlagt ligger en anelse over niveauet for tilkendelser af førtidspension i 2012 på godt 14.500.

Der er med andre ord ikke noget, som tyder på, at de personer, der tidligere har kunnet få tilkendt en førtidspension, i dag befinder sig på kontanthjælp. Det er derimod mere sandsynligt, at de i dag er i gang med et ressourceforløb.

Udviklingen er godt nyt for de mennesker, der ellers måske ville ende på livslang forsørgelse uden for arbejdsmarkedet. Ca. halvdelen af det antal, der i 2012 fik tilkendt førtidspension er i dag på ressourceforløb med mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden er det godt for det danske arbejdsmarked, der i disse år oplever stigende udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.

Den eksisterende viden på området viser, at ikke alle arbejdsnedsættelser er permanente. Det viser eksempelvis en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, fra 2008. Her konkluderer man, at 46 pct. af de personer, der i 1995 fik konstateret en funktionsnedsættelse, har bedre funktionsevne i 2008.

Erfaringerne fra udlandet viser også, at førtidspensionister kan tilbagevinde arbejdsevnen. Således startede de hollandske myndigheder i 2004 en revurdering af alle førtidspensionister. Her blev hver femte førtidspensionist efterfølgende erklæret egnet til at indtræde på arbejdsmarkedet.

Der kan derfor være god grund til at afprøve, om der er mulighed for bedring, før mennesker tilkendes førtidspension - eksempelvis i form af et ressourceforløb. 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.