3. november 2016

Analyse

Antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere slår rekord

Selv om kontanthjælp er en midlertidig økonomisk hjælp for borgere, der i en begrænset periode ikke kan forsørge sig selv og sin familie, har antallet af personer, der har modtaget kontanthjælp i mindst fire år i træk aldrig været større.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen fremlagde i sidste uge et forslag om, at bruge 300 millioner kroner fra den såkaldte satspulje på at få afklaret situationen for de kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget ydelsen i mindst fire år. Beskæftigelsesministeriets initiativ kommer på et tidspunkt, hvor antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere aldrig har været større. Det viser nye beregninger foretaget af Agenda på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

I starten af maj 2016 var der knap 35.900 kontanthjælpsmodtagere, som havde modtaget kontanthjælp uafbrudt de seneste fire år. Det er omkring 9.500 flere end i 2013. 

Selv om kontanthjælp ikke er tænkt som en permanent ydelse, viser tallene, at flere og flere er på ydelsen i mindst fire år. Samtidig har gruppen af personer på kontanthjælp over 4 år aldrig været højere end i dag. Selv i 2006, hvor antallet af borgere på langvarig kontanthjælp sidst var på sit højeste, befandt 1.350 færre end i dag sig på kontanthjælp i mindst fire år.  

 

Samme udvikling gælder for det samlede antal personer på kontanthjælp. I starten af maj 2016 modtog knap 153.000 personer kontanthjælp. Det er et rekordhøjt antal.

Siden 2008 er der hvert år kommet flere kontanthjælpsmodtagere i Danmark. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere svarer til en stigning på 76 pct. siden 2008. Alene i løbet af de seneste fire år er der kommet knap 12.000 flere på kontanthjælpsydelsen. Dette står i kontrast til, at beskæftigelsen har været stigende siden 2013. 

 

 

Sådan har vi gjort
Analysen indeholder personer, der modtog kontant- eller uddannelseshjælp, integrationsydelse eller var kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet i uge 17 og de tre efterfølgende uger i årerne 1998-2016.

Ud af den samlede gruppe af kontanthjælpsmodtagere er det beregnet, hvor mange personer, der har modtaget kontanthjælp i mindst 4 år. Tallet er beregnet ved tælle hvor mange personer der fra uge 17 i et givent år har været uafbrudt på kontanthjælp 4 år tilbage i tid. Denne gruppe udgør ”Kontanthjælpsmodtagere uafbrudt på ydelsen de seneste 4 år” jf. figur.

Analysen er lavet på baggrund af Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.