15. september 2016

Analyse

Over 200.000 danskere har job på få timer ugentligt

Knap 225.000 danskere arbejder i job på under 15 timer ugentligt. Der er derfor et stort jobmarked for kontanthjælpsmodtagere, der ønsker at leve op til 225-timers reglen, der snarest træder i kraft.

Fra 1. oktober træder 225-timers reglen i kraft. Det betyder, at en kontanthjælpsmodtager skal have arbejdet mindst 225 timer i løbet af et år. Hvis den pågældende person efter et år ikke har arbejdet det påkrævne antal timer og fortsat er på kontanthjælp, reduceres eller bortfalder kontanthjælpen.

225-timers reglen har mødt hårdt kritik, bl.a. fra Enhedslisten, 3F og Dansk Socialrådgiverforening, som alle mener, at det ikke er realistisk at forvente, kontanthjælpsmodtagerne kan skaffe sig job på få timer eller kort varighed.

225 timer årligt svarer til 48 uger med en arbejdsuge på 4-5 timer eller 26 uger med 8-9 timers arbejde. En anden mulig måde at opnå 225 timer årligt er ved at tage fuldtidsarbejde af kortere varighed. 

Nye beregninger foretaget af Agenda på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse viser, at en stor del af arbejdsmarkedet består af job på få ugentlige arbejdstimer. I 2015 var knap 100.000 danskere ansat i stillinger på under 8 timer ugentligt, og knap 225.000 danskere var ansat i stillinger på under 15 aftalte timer ugentligt. 165.000 ud af de 225.000 personer studerer, mens 60.000 ikke har studie ved siden af arbejdet.

 

Ifølge Beskæftigelsesministeriet har godt 48.000 personer modtaget et varselsbrev om, at de er omfattet af reglen fra 1. oktober, som i øvrigt er en videreførsel af en 300-timers regel og siden 450-timers regel (over to år), som oprindeligt blev vedtaget i 2006, og igen afskaffet fra 2012.

Der er særligt nogle brancher, der har mange ansatte, der arbejder få timer ugentligt. Alene inden for handel og transport har godt 110.000 personer en aftalt arbejdstid på under 15 timer ugentligt.  

 

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.