9. september 2016

Analyse

Politisk mål om folkepension bliver ikke opfyldt i dette århundrede

Højere levetid end tidligere forventet betyder, at folkepensionsalderen ikke vil nå sin politiske målsætning i dette århundrede. Nyt forslag om midlertidig stigning i folkepensionsalder rykker ikke målet tættere.

Et bredt flertal i Folketinget blev i 2006 enige om, at danskerne i gennemsnit skulle være 14,5 år på folkepension.

Regeringen har i forbindelse med dens 2025-plan foreslået en midlertidig højere folkepensionsalder på et halvt år fra 2025-2049, som dog ikke rykker os tættere på målsætningen om 14,5 år på folkepension.

 

Levealderen stiger hurtigere end ventet

Den nuværende regulering af folkepensionsalderen, der har til formål at følge levealderen blev grundlagt i Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden i 2006. Aftalen som VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik, havde som erklæret målsætning, at den gennemsnitlige dansker skulle tilbringe 14,5 år på folkepension. Målsætningen på de 14,5 år er ifølge aftalen baseret på det gennemsnitlige antal år på folkepension fra 1979 til 1995.

Men da stigningen i levealderen er højere, end man forventede i 2006, har den nuværende regulering af folkepensionsalderen, der er sat til gradvist at stige fra 65 år i 2018 til 67 år i 2022 og derefter maksimal 1 år hvert femte år fra 2030 (såfremt levealderen stiger tilsvarende), ikke kunnet indfri den politiske målsætning i dette århundrede.

Med nuværende forventninger til levetiden beregnet af DREAM-gruppen, vil den gennemsnitlige 60-årige dansker i 2025 forvente at blive 84,8 år, og med en pensionsalder på 67 år, vil han kunne forvente 17,8 år på folkepension. I 2030, hvor den gennemsnitlige 60-årige dansker forventes at leve til pågældende er 85,5 år, og folkepensionsalderen maksimal er 68 år, vil personen være 17,5 år på folkepension.

Med de nuværende regler for hvor meget pensionsalderen kan stige med, kan den ikke modsvare den forventede stigning i levealderen og derfor nå nær den politiske målsætning om 14,5 år på folkepension på denne side af år 2100.

 

 

Højere folkepensionsalder kun midlertidig                                                               

Med Helhedsplanen har regeringen foreslået en ændring af folkepensionsalder, så den øges med et halvt år i 2025. Men forslaget er kun midlertidig frem til 2050, og gennemføres forslaget, vil folkepensionsalderen fortsætte fra 2050 som hidtil. Forslaget bringer derved ikke Danmark tættere på de politiske målsætning fra 2006.

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.