3. juni 2016

Artikel

Lønnen stiger igen mere i Danmark end i udlandet

I første kvartal 2016 steg lønningerne med 2,2 pct. i Danmark. I samme periode steg de udenlandske lønninger med 1,6 pct. At Danmark overhaler udlandet i lønudvikling, er dårlige nyheder for konkurrenceevnen, advarer eksperter.

 For andet kvartal i træk stiger lønomkostningerne herhjemme mere  end i de lande, vi har samhandel med. Det betyder,  at prisen for at få et stykke arbejde udført for en dansk virksomhed stiger mere, end den gør for en virksomhed i udlandet.

En dansk arbejdsgiver skulle i første kvartal i år betale 309,78 kr. i lønomkostninger pr. time i fremstillingsbranchen, mens en tilsvarende engelsk eksempelvis kun skulle betale 213,39 kr. for en times arbejde.

Det viser nye tal fra DA’s publikation International lønstatistik, som udkommer i dag. 

 

 

Danmark er konkurrenceudsat

Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, mener, vi skal være meget opmærksomme på den udvikling. Han advarer om, at når de danske lønninger stiger mere, end i de lande vi konkurrerer med, så bliver det isoleret set sværere at afsætte vores varer og tjenester.

”Det er bemærkelsesværdigt, at lønningerne er accelereret i Danmark, mens lønvæksten er aftaget i udlandet. Vedvarende højere dansk lønvækst sammenlignet med udlandet går ikke, med mindre vi også har en meget højere vækst i produktiviteten eller i de priser, vi kan sælge vores varer for”, siger Las Olsen.

”Et højt lønniveau stiller store krav til produktiviteten og effektiviteten i samfundet. Flere og flere erhverv er i konkurrence med udlandet, og vi skal virkelig være på tæerne, hvis vi ikke skal blive kørt over”, advarer Las Olsen.

Danmark har ellers i de seneste fem år oplevet, at de danske lønstigninger var lavere end udlandets. Det var følgen af en lang periode i 00’erne, hvor de danske lønstigninger lå langt over udlandets.

 

Danmarks produktivitet er ikke prangende

 Philipp Schröder er professor på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet og et af medlemmerne af Produktivitetskommissionen, der i 2014 afleverede anbefalinger til den daværende regering. Han er enig i, at løn skal ses på i sammenhæng med produktivitet.

”Måske skaber en dansker mere værdi i det arbejde, der udføres eller har bedre muligheder for at støtte sig til produktionsteknologi, der øger effektiviteten af arbejdet. Men op gennem 00’erne var den danske produktivitet ikke ligefrem prangende. Hvis produktivitetsudviklingen aktuelt også har været nedadgående, samtidigt med, at de nye tal viser, at Danmark lønmæssigt er i førertrøjen, så er det en udvikling, vi skal være meget opmærksomme på”, siger Philipp Schröder.

"Hvis der ikke er den nødvendige balance mellem løn og produktivitet, kan det udhule konkurrenceevnen. Og det leverer lønmoderation et værktøj til at undgå ”, fastslår Philipp Schröder.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.