8. juli 2016

Artikel

Jobcentre: Boom i mangel på arbejdskraft

Hvert fjerde jobcenter har på ét år fået omkring dobbelt så mange henvendelser fra virksomheder, der har brug for hjælp med rekruttering. Det medfører en risiko for tab af vækst og viden, lyder advarslen fra flere steder.

Jobcentrene melder om stor travlhed med at hjælpe virksomhederne til at finde kvalificeret arbejdskraft. Og udfordringen på ét år vokset markant i flere dele af landet. 

Over otte ud af ti kommuner har fået flere henvendelser fra virksomheder med et rekrutteringsbehov end de fik sidste år. I hver fjerde kommune er virksomhedernes behov for hjælp til rekruttering nu så store, at jobcentrene på ét år har fået omkring eller over dobbelt så mange henvendelser fra virksomheder i kommunen. Det viser en rundspørge foretaget af Agenda, der har spurgt landets jobcenterchefer ind til deres oplevelse af virksomhedernes rekrutteringsproblemer.

”Vi oplever helt generelt, at virksomhederne får sværere og sværere ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Manglen på arbejdskraft kan i værste fald betyde, at væksten går uden om os i kommunen,” siger arbejdsmarkedsdirektør i Norddjurs Kommune, Michael Engelsbæk.

 

 

Jobcentrene har svært ved at følge med

Et andet jobcenter, der oplever flere henvendelser fra virksomheder er at finde i Sønderborg. Kommunens store produktionsvirksomheder og den nylige flytning af Natur- og Erhvervsstyrelsen er med til at øge efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked, hvor man på ét år har oplevet en fordobling af henvendelser fra virksomheder, fortæller John Grue, der er virksomhedskonsulent i Sønderborg Kommune og til daglig er i kontakt med virksomheder med rekrutteringsudfordringer.

Og det er ikke kun ingienører og akademikere, virksomhederne i kommunen mangler:

”Vi oplever et stigende antal henvendelser fra virksomhederne, som efterspørger alt fra frisører, bagere og IT-udviklere til faglærte indenfor bygge/anlægsfagene. I flere tilfælde kan vi nu kun opkvalificere ufaglærte ledige til specifikke stillinger, da de kvalificerede allerede er i job,” siger han, og nævner også, at kommunens egne initiativer har bidraget til at forhøje antallet af henvendelser fra virksomhederne.

Knap ni ud af ti af landets jobcentre har i rundspørgen svaret, at virksomhederne i deres kommune har svært ved at rekruttere arbejdskraft med rette kvalifikationer. I de fleste af kommunerne, er problemerne på enkelte eller flere fagområder.

Og det har givet travlhed i en sådan grad, at mange jobcentre har svært ved at følge med. Kun en tredjedel af jobcentrene kan indenfor en uge således hjælpe alle de virksomheder, som går til jobcenteret efter hjælp med at finde kvalificeret arbejdskraft.

Heller ikke i Sønderborg kan man imødekomme alle virksomheders behov:

”Vi kan klare ca. halvdelen af henvendelserne fra kommunens virksomheder inden for kort tid. De resterende må vi derefter forsøge at hjælpe over længere tid – f.eks. gennem opkvalificering af ufaglærte,” forklarer John Grue.

 

 

Bliver nødt til at ansætte vikarer

En af de virksomheder, der jævnligt er i kontakt med kommunen for at finde nye medarbejdere, er den midtjyske industrivirksomhed EM-fiberglas, som bl.a. er leverandør til vindmøllebranchen og automobilbranchen. Ud af virksomhedens 120 ansatte, er 20 af dem vikarer i stillinger, der ikke har været mulige at besætte med fast arbejdskraft.

”De typer materialer vi producerer har ekstremt høje kvalitetskrav, og derfor kan vi kun ansætte højt kvalificeret arbejdskraft. De vikarer vi har ansat har været her i godt halvandet år nu, og i den tid har det ikke været muligt for os at hyre kvalificerede kræfter ind på de stillinger,” fortæller direktør Jørgen Ove Jensen og fortsætter:

”På kort sigt løser vikarerne problemet, men på længere sigt går der jo viden tabt.”

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.