2. juni 2016

Artikel

Jobcentre: A-kasserne sanktionerer ikke dagpengemodtagerne nok

Jobcentrene ville være mere konsekvente med at sanktionere ledige end a-kasserne gør i dag, mener hovedparten af kommunernes jobcenterchefer. De oplever, at a-kasserne undlader at trække ledige i dagpengene, når de ikke lever op til kravene. Vi følger reglerne, lyder det fra a-kasserne.

Dagpengemodtagere bliver ikke altid trukket i ydelsen af deres a-kasser, når kommunerne oplever, at de ikke følger kravene om bl.a. at møde op til aktivering og stå til rådighed for arbejde. Så kontant er meldingen fra 8 ud af 10 af kommunernes jobcentre i en ny rundspørge foretaget af Agenda blandt alle af landets jobcenterchefer, hvoraf 63 pct. har svaret. Kun én ud af 10 har aldrig oplevet manglende handling fra en a-kasse.

Et flertal af jobcentercheferne mener samtidig, at ledige dagpengemodtagere i højere grad ville stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis det var kommunerne og ikke a-kasserne, der stod for at trække dagpengemodtagerne i ydelsen, når de ikke lever op til reglerne. Næsten fire ud af ti mener endda, at det ”i høj grad” ville sikre, at de ledige i højere grad stod til rådighed.

 

 

 

Kun få dagpengemodtagere møder sanktioner

En rapport skrevet af analyse- og forskningsinstituttet KORA i oktober 2015 så nærmere på effekten af sanktioner af ledige – altså det at fratrække en ydelse, når den ledige ikke lever op til rådighedsreglerne, f.eks. ikke aktivt søger arbejde eller undlader at møde op til jobsamtaler eller aktivering. Her var konklusionen klar: Sanktioner – eller udsigten til sanktioner – får ledige hurtigere i beskæftigelse. Det skyldes, forklarer rapporten, at sanktionerne skaber et økonomisk incitament til at leve op til kravene og aktiv søge arbejde.

Men det er ikke alle steder i beskæftigelsessystemet, hvor det er lige udbredt at trække ledige i ydelsen.

Hvor 23 pct. af alle jobparate kontanthjælpsmodtagere blev sanktioneret i 2015, så var det kun 3 pct. af dagpengemodtagerne, der blev trukket i ydelsen for ikke at leve op til rådighedsreglerne. Og det kan betyde, at dagpengemodtagerne ikke har tilstrækkeligt incitament til at stå til rådighed, vurderer en af rapportens forfattere:

”Mange ting peger i retning af, at man kan gøre mere for at få dagpengemodtagerne hurtigere i arbejde. Vi ved fra forskningen, at sanktioner er et effektivt instrument, og det vil afgjort være oplagt for a-kasserne at se på, om det er noget, de bruger nok,” siger professor og programleder for KORA, Jacob Nielsen Arendt. Han gør samtidig opmærksom på, at der er forskelle mellem kontanthjælps- og dagpengemodtagere, både i sammensætning og i de krav der stilles til dem.

 

  

A-kasserne har en interessekonflikt

 Noget af forklaringen på den lave andel af sanktionerede dagpengemodtagere kan måske findes i, at a-kasserne afholder sig fra at sanktionere deres egne medlemmer. Ifølge rundspørgen har over hver femte jobcenterchef oplevet ”ofte” eller ”meget ofte”, at a-kasserne ikke har fulgt op med sanktioner, når jobcenteret selv har oplevet, at den ledige ikke levede op til kravene om at stå til rådighed.

En tidligere opgørelse fra 2012 af AK-samvirke, der er a-kassernes brancheorganisation, viser, at kun mellem 6 og 20 pct. af de henvendelser a-kasserne får fra kommunerne om, at et medlem ikke har stået til rådighed, bliver fulgt op med en sanktion.

Tallet kan skyldes, at a-kasserne har adgang til mere information, som f.eks. at det pågældende medlem siden hen er kommet i beskæftigelse, men det kan også skyldes, mener flere jobcenterchefer, som Agenda har talt med, at a-kasserne udnytter systemet til at holde hånden over deres medlemmer.

Og det kan der være en naturlig årsag til, forklarer Jacob Nielsen Arendt:

”A-kasserne har en økonomisk interesse i at holde hånden over nogle af deres medlemmer. De ønsker så mange medlemmer som muligt, og det får man jo ikke af at have et ry for at sanktionere hårdt.”

 

A-kasserne: Vi følger reglerne

I AK-samvirke er man uenig i, at a-kasserne ikke sanktionerer nok. Det fortæller direktør Verner Sand Kirk:

”Helt overordnet er vi i a-kasserne af den holdning, at hvis man ikke står til rådighed, så skal man ikke have dagpenge. Og her følger vi reglerne til punkt og prikke modsat kommunerne, der har langt flere fejl end os,” siger han med henvisning til tilsynsrapporter, der viser at der i 2014 er sket fejl i ca. 2 pct. af a-kassernes afgørelse, hvor tallet for kommunerne er 18 pct.

Verner Sand Kirk mener desuden ikke, at der er en interessekonflikt for a-kasserne:

”A-kasserne tjener jo ikke på at have medlemmer, der er ledige. Og hvis der var sammenhæng mellem a-kassernes sanktioner og deres medlemsrekruttering, ville vi jo se, at de a-kasser, der sanktionerer mindst ville få medlemsfremgang og omvendt. Der er intet der tyder på den sammenhæng.”

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.