6. december 2015

Artikel

4 ud af 10 nyledige finder job inden tre måneder

I 10 kommuner finder over 40 pct. af de ledige et nyt job, inden de har været på dagpenge i tre måneder. I dele af landet går det nu lige så hurtigt med at finde job, som da Danmark sidst var tæt på et økonomisk opsving. I nogle kommuner går det til gengæld væsentligt langsommere end i andre.

Især i Jylland går det nu så stærkt på arbejdsmarkedet, at mange nyledige dagpengemodtagere – det vil sige dagpengemodtagere, der lige er startet på dagpenge – kun er arbejdsløse i højst tre måneder.

I f.eks. Skive, Herning og Haderslev kommer over 40 pct. af de nyledige i job igen i løbet af tre måneder.

I Skive gælder det for næsten halvdelen af de nyledige. Den ellers glædelige situation har den ulempe, at kommunen har problemer med at skaffe arbejdskraft inden for mange brancher, især når det gælder faglærte og særligt specialiserede ufaglærte, fortæller direktør i social- og arbejdsmarkedsforvaltningen, Lars Harder.

 

”Vi har etableret et omfattende samarbejde med otte andre jobcentre i regionen, netop for at kunne trække ledige fra andre kommuner ind, hvor der er behov. Men det er også ved at være småt med ledig, kvalificeret arbejdskraft i resten af regionen, så nu bruger vi en del tid på at hjælpe virksomhederne med at skaffe udenlandsk arbejdskraft. Netop den udenlandske arbejdskraft er årsagen til, at problemet med flaskehalse endnu er til at overkomme, især når det gælder kvalificeret ufaglært arbejdskraft,” siger han.

Han mener, at emnet mangel på arbejdskraft tidligere var så tilpas politisk følsomt, at det var ikke alle, der turde tale om det.

”Det er jeg ret sikker på, at alle er villige til at tale om nu,” siger han.

 

Ligner tidligere tider

I særligt Øst- og Nordjylland ligger de nylediges job-succes nu tæt på eller over samme niveau, som da Danmark i 2005-2006 sidst var tæt på et opsving. Dengang tog det kun yderligere et år, så steg andelen af nyledige, der fandt job igen i løbet af de første tre måneders ledighed, til et historisk højt niveau.

Chefanalytiker Tore Stramer fra Nykredit, mener, at den aktuelle udvikling understøtter det positive, generelle billede af et arbejdsmarked i bedring.

”Men tallene viser også, at der er store regionale forskelle. Dermed er der en risiko for, at der forholdsvist tidligt i det nuværende opsving kan opstå seriøse flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet i vækstbrancherne,” siger han, og tilføjer:

”Hvis det sker, vil det være uheldigt. Mangel på arbejdskraft vil hæmme vækstpotentialet på den korte bane og trække i retning af, at lønningerne stiger mere end hvad godt er, hvilket vil skade vores konkurrenceevne.”

 

Går efter dem, der leverer 90 pct.

Også i Herning, hvor 46 pct. af de nyledige er i job inden tre måneder, mærker man presset.

”Alle faglærte her er afsat. Vi arbejder nu sammen med virksomhederne for at opkvalificere de ledige, der ikke lever 100 pct. op til de kompetencer, der bliver efterspurgt. Det har vi et fantastisk godt samarbejde om, og virksomhederne melder positivt tilbage. Men det fjerner ikke flaskehalsproblemerne,” siger jobcenterchef Troels Kjærgaard.

 

Succes skyldes tidlig indsats

Skives succes med at få nyledige hurtigt job, tilskriver Lars Harder især den virksomhedsrettede indsats, hvor jobcenteret hurtigt tager fat i den ledige og hurtigt får vedkommende ud i virksomhedspraktik.

”Det betyder, at den ledige ikke går i stå, og at den ledige er på det rette sted og i rette tid, hvis virksomheden skal ansætte. Desuden giver virksomhedspraktik det incitament, at når man alligevel arbejder 37 timer om ugen i praktik, kan man lige så godt arbejde 37 timer om ugen i et ordinært job,” siger han.

 

Kun hver 4. finder job i nogle kommuner

I andre dele af landet går det noget længere med at finde job igen, hvis man mister det. I f.eks. Ishøj, Hørsholm eller på Bornholm er det kun godt hver fjerde nyledig, der finder job igen, inden de tre første måneder på dagpenge er gået.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.