12. januar 2016

Artikel

Færre ledige står klar til job

55.000 færre ledige står i dag klar til at tage et arbejde, end da Danmark sidst stod på tærsklen til et opsving. Nationalbanken og cheføkonom advarer om risiko for mangel på arbejdskraft. Virksomheder oplever allerede, at de må sige nej til ordrer, fordi de ikke kan udvide produktionen.

Den danske vækstmotor skifter gear, og opsvinget spås at være på vej. Med opsving kommer der flere ordrer, med ordrer kommer der arbejdspladser, og samfundet bliver rigere.

Men opsvinget kan vise sig at blive en kort fornøjelse. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der mangler arbejdskraft til at tage sig af virksomhedernes ordrer.

I år er der 55.000 færre danskere, der står klar til at påtage sig et arbejde, end da Danmark sidste gang stod overfor et opsving i 2005.

I oktober 2005 var antallet af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, også kaldet bruttoledige, på 175.000 fuldtidspersoner. Ti år senere, i oktober 2015, var der kun 120.000 fuldtidspersoner, der stod klar til at tage et arbejde. Antallet af ledige, der står til rådighed for arbejdsmarkedet er altså svundet markant ind, siden Danmark sidst stod på tærsklen til et opsving.

 

Vi kommer til at mangle arbejdskraft

Cheføkonom i Nordea Helge Pedersen møder tallene med bekymring.

”Selvom et fald i ledighed generelt er sundt for økonomien, så kan en så lav bruttoledighed føre til flaskehalse på arbejdsmarkedet. Det betyder, at lønningerne vil stige mere end produktiviteten berettiger, og det risikerer at gå alvorligt ud over konkurrenceevnen,” siger han og peger på, at særligt eksportvirksomheder vil blive hårdt ramt.

Også Nationalbanken advarer mod, at man undervurderer truslen for en potentiel overophedning af arbejdsmarkedet. I deres seneste kvartalsoversigt lyder det:

"Ved udgangen af 2017 ventes bruttoledigheden at udgøre lidt over 110.000 personer, stort set svarende til det strukturelle niveau, så arbejdskraftreserven herfra vil være væk," og i den forrige kvartalsoversigt skriver Nationalbanken:

”Tidligere erfaringer viser, at fremgangen i beskæftigelsen kan ske både hurtigere og mere pludseligt end det aktuelle forløb i prognosen," og "at overophedningen i midten af 2000'erne ikke blev identificeret i tide, medvirkede bl.a. til, at den økonomiske politik ikke i tilstrækkelig grad blev indrettet efter at sikre en stabil økonomisk udvikling med en holdbag fremgang i beskæftigelsen." 

Der er derfor behov for handling, mener Helge Pedersen:

”Vi begynder allerede at se mangel lokalt og indenfor et års tid eller to, kan der for alvor komme mangel på arbejdskraft i hele landet. Reformer på arbejdsmarkedsområdet og fokus på uddannelsesområdet er nødvendig, hvis vi skal have nok kvalificeret arbejdskraft til rådighed fremover.”

Investeringer flytter til udlandet

I Hjørring kommune får direktør for Økonomi- og Arbejdsmarkedsområdet Leif Johannes Jensen i stigende grad meldinger fra virksomheder, som har problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Og det er et problem:

”Står man som virksomhed og mangler arbejdskraft, fordi man ønsker at udbygge sin produktion, men ikke kan få den nødvendige arbejdskraft, så bliver man jo nødt til at drive virksomhed andetsteds. Hvis vi ikke sørger for, at der er nok, der står klar til at arbejde, så risikerer vi at væksten suser forbi,” siger han, men understreger, at kommunen hidtil har været i stand til at finde kvalificeret arbejdskraft til 8 ud af de 10 virksomheder, der tager kontakt til kommunen. 

Samme melding kommer fra virksomhederne i kommunen. Den 80-mand store virksomhed Rolltech, der producerer vinduesprofiler, primært til ekspert, melder om store udfordringer med at finde faglært arbejdskraft. Også kvalificerede ingeniører er neæsten umulige at finde, fortæller direktør Lars Knudsen:

”Det er særligt svært at finde arbejdskraft i Udkantsdanmark. Men også virksomheder andre steder i landet, som jeg sidder med i, oplever i stigende grad det her problem med mangel på arbejdskraft,” fortæller han og nævner, at der er overvejelser om at investere i udenlandske virksomheder under samme koncern, da det er for svært at udvide produktionen i Danmark.

I virksomheden Sindal Stålindustri har man været nødt til at afvise ordrer på grund af vanskeligheder med at få ny arbejdskraft til:

”Situationen er ikke helt lige så slem som i midten af 00’erne, men vi kan godt genkende manglen på arbejdskraft. Og vi har nok ikke set hele problemets omfang endnu. For os betyder det, at det dels kan være umuligt at finde de rette folk og dels, at vi kan blive nødt til at ansætte mennesker, som ikke er kvalificeret nok. Det går udover produktiviteten,” fortæller adm. direktør Preben Christensen.

Begge virksomheder har været i kontakt med kommunen og forsøgt sig med jobopslag og headhuntere. Men uden held.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.