26. august 2015

Artikel

Jobomsætningen er steget markant

De seneste fire kvartaler frem til og med 1. kvartal i år er der blevet besat næsten 750.000 job. Det er over 27.000 flere end for blot et år siden . ”Vi er næsten der, hvor vi var, da vi havde kraftig højkonjunktur før finanskrisen,” siger en leder af et jobcenter.

Svingdørene ind og ud af de danske virksomheder roterer markant hurtigere rundt, end de gjorde for få år siden.

Den danske jobomsætning – det vil sige, hvor mange gange et job bliver besat med en ny medarbejder – er nu på sit højeste, siden målingerne startede, og er i dag næsten 16 procent højere end i 2009, da den danske økonomi havde det værst. I de seneste fire kvartaler til og med 1. kvartal 2015 er der således besat næsten 750.000 job i Danmark.

F.eks. er jobomsætningen i Vejle alene i de seneste fire kvartaler frem til 1. kvartal i år øget med knap 8 procent i forhold til samme periode året før.
Arbejdsmarkedschef i Vejle, Michael Petterson, kalder det en ”ekstrem positiv situation”, men tilføjer, at det også giver udfordringer for jobcenteret.

”Vi kan se en høj aktivitet i servicefagene, dele af industrien og byggeriet, og vi er næsten der, hvor vi var, da vi havde kraftig højkonjunktur tilbage før finanskrisen. Det betyder også, at der er ved at være knaphed på arbejdskraft på en række områder. Dels meget specialiserede funktioner, men også i et vist omfang på dele af det ufaglærte område. F.eks. lagerarbejde, der i nogle tilfælde kan være ret specialiseret, men også har en del ufaglærte beskæftigede,” siger han.

Han erkender, at arbejdsgivere nogle gange nu må gå forgæves til jobcenteret, når de leder efter nye medarbejdere.

”Som regel kan vi finde en løsning ved at opkvalificere ledige, og vi har også et godt redskab i form af voksenlærlingeordningen, men på visse typer medarbejdere er der så stor efterspørgsel, at vi må melde pas,” siger han.

 

Risiko for overophedning

Kristian Thor Jakobsen, forskningschef hos den uafhængige tænketank Kraka, mener, at den stigende jobomsætning overordnet set er en rigtig god ting.
”Det vidner om en øget økonomisk aktivitet, og den større jobomsætning kan både samfundet, virksomhederne og den enkelte få glæde af. Stor jobomsætning giver ledige en større chance for at få et job, og virksomheder med ledige stillinger vil typisk få flere velkvalificerede ansøgere at vælge mellem,” siger han.
Han tilføjer, at høj jobomsætning omvendt godt kan være udtryk for, at vi er på vej mod en overophedning af arbejdsmarkedet, hvor der opstår mangel på arbejdskraft, og det vil i så fald bestemt ikke være positivt.
”Hvis det sker, kan det hæmme væksten ganske betydeligt. På nuværende tidspunkt må jobomsætningen dog tolkes sådan, at vi har nået et mere normalt niveau sammenlignet med tidligere, hvor den var relativ lav. Men det er noget, vi skal holde godt øje med,” siger han.

 

Jylland og Hovedstaden trækker læsset

Selv om hele landet har oplevet en markant stigning i jobomsætning, er det især hovedstadsområdet og store dele af Jylland, der mærker boomet.
”Der er en klar regionsforskel. Yderområderne har noget lavere stigningstakter, så væksten er i første omgang kommet områder med store byer til gavn. Men det er ikke så usædvanligt, at de store byer agerer vækstmotor, og så spreder det sig til resten af landet,” siger Kristian Thor Jakobsen.

Horsens er den kommune i Danmark, hvor arbejdsgiverne har oplevet den største procentvise vækst i jobomsætningen de seneste fem år.

Frode Fårup, beskæftigelsesdirektør i Horsens, fortæller, at opblomstringen på arbejdsmarkedet især er sket de seneste 1,5 år.

”Vi er stadig ikke helt der, hvor vi var, da det gik stærkest, når vi taler om jobomsætning, men det går godt. På dele af fremstillingsområdet har vi svært ved at skaffe specialister, især maskinarbejdere. Der går stort set ingen ledige med de kvalifikationer rundt, og det drejer sig typisk om job, som man ikke umiddelbart kan besætte med andre ledige,” siger han.

Det er især stigende tysk efterspørgsel efter halvfabrikata, der er med til at drive væksten i området, fortæller Frode Fårup. Han peger på, at jobcenteret er i tæt dialog med virksomhederne for at løse mangelproblemerne - især på metalområdet.

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.