6. juli 2015

Analyse

Dansk dagpengedækning i top

Danmark er nr. 5 ud af EU-15 landene, når det gælder, hvor meget man får dækket af lønnen, hvis man kommer på dagpenge. Siden 2002 har danske dagpenges kompensationsgrad været stort set uændret. I 2002 var den 76 pct., og i 2013 er den 74 procent af den tidligere lønindkomst.

Forsiden af Politiken mandag d. 15. juni lød: ”Danskernes dagpengedækning rasler ned af EU’s rangliste”. Artiklen byggede på en analyse, der viste, at den danske dækningsgrad for dagpenge (kaldet kompensationsgraden) var faldet fra 66 til 40 procent. Forskerne bag analysen erkendte efterfølgende, at der var sket en fejl, så konklusionen var forkert. 

Denne Agenda Analyse giver svar på, hvordan det reelt er gået med den danske dagpengedækning siden 2002.

Kompensationsgraden viser, hvor stor en procentdel af ens tidligere indkomst man får dækket af dagpenge. Jo højere kompensationsgrad, jo lavere indkomsttab oplever man ved at overgå til ledighed.

I 2002 fik en nyledig dagpengemodtager i gennemsnit dækket 76 procent af sin tidligere indkomst, hvis han eller hun kom på dagpenge. I 2013 var det 74 procent.

Sammenlignet med kompensationsgraden i resten af EU-15 landene, der er de 15 "gamle" EU-lande før østudvidelsen, svarer det til, at Danmark i 2002 var det land med den 4. højeste kompensationsgrad. I 2013 havde Danmark den 5. højeste. EU-15 var også de lande, som analysen i Politiken sammenlignede Danmark med.

 

Kun nr. 1. på listen, Luxembourg, havde i 2013 en kompensationsgrad, der var markant højere end Danmarks, nemlig 87 procent. Nr. 2,3 og 4 havde kompensationsgrader, der kun var lidt højere end den danske, nemlig hhv. 77, 76 og 75 procent.

Fejlen i analysen, der endte på forsiden af Politiken, bestod i, at analysen viste den gennemsnitlige kompensationsgrad over en 5-årig periode og inkluderede både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. 

Sådan har vi gjort
Data stammer fra EU-kommissionens “Tax and benefits” database, der bygger på OECD’s database om “Benefits and wages”.

Analysen indeholder kompensationsgraden efter skat for nyledige med 2 måneders ledighedsanciennitet. Personerne har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse. Socialhjælp og boligstøtte er ikke medregnet. Kompensationsgraderne er et simpelt gennemsnit af 8 typer: 4 familietyper (enlige med/uden børn og par med/børn) for to indtjeningsniveauer (gennemsnitsløn og lavtlønnet svarende til 2/3 af gennemsnitslønnen.) Det er den samme metode, som De Økonomiske Råd benytter i deres arbejdspapir ”Understøttelse ved ledighed i syv lande.”

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.