8. juni 2015

Analyse

25.000 personer har været på kontanthjælp i mere end 10 år

Kontanthjælp er tænkt som en midlertidig ydelse, men alligevel har 25.000 personer modtaget kontanthjælp i mere end 10 år de seneste 15 år. Hver fjerde er indvandrerkvinde eller kvindelig efterkommer fra et ikke-vestligt land.

For nogen kan kontanthjælp udvikle sig til at blive en nærmest permanent forsørgelsesordning.

I løbet af de seneste 15 år har 25.000 personer levet af kontanthjælp i mere end de 10 af årene.

Især kvinder fra ikke-vestlige lande er stærkt overrepræsenteret i gruppen, idet knap 6.400 indvandrerkvinder eller kvindelige efterkommere har fået ydelsen i mere end 10 år.

Kvinder fra ikke-vestlige lande udgør således 25 procent af de langvarige kontanthjælpsmodtagere. Til sammenligning udgør de kun 4,3 procent af den samlede befolkning mellem 18 og 64 år.

 

61 procent af kontanthjælpsmodtagerne i gruppen har dansk oprindelse, hvilket svarer til godt 8.000 kvinder og knap 7.200 mænd.

 

8.000 har gået mindst 10 år i træk

Når man ser på, hvor mange der har været på kontanthjælp i mindst 10 år uden pause, er der flest ikke-vestlige kvinder i gruppen, nemlig knap 2.800, mens der er knap 2.600 kvinder af dansk oprindelse. I alt har over 8.000 personer modtaget ydelsen uafbrudt i mindst 10 år. 

 

  

Sådan har vi gjort
Analysen indeholder personer, der modtog kontant- eller uddannelseshjælp i uge 28 i 2014. Figur 1 viser antallet af personer, der har modtaget kontanthjælp i mere end 10 år ud af de foregående 15 år. I figuren kan der således godt være tale om flere eller afbrudte forløb.

Figur 2 viser antallet af personer, der i uge 28 i 2014 har modtaget kontanthjælp i mere end 10 sammenhængende år. Et forløb er her defineret som afsluttet, hvis personen ikke har modtaget kontanthjælp i fire sammenhængende uger.

Uger, hvor personen har modtaget uddannelseshjælp, starthjælp og introduktionsydelse, er også medregnet.

Analysen er lavet på baggrund af Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

 

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.