Færre ansatte – men flere udlændinge - i den offentlige sektor

Beskæftigelsen i den offentlige sektor er faldet med 12.000 personer siden slutningen af 2011. Trods de færre offentlige job, er 3.500 flere udenlandske statsborgere blevet ansat i den offentlige sektor. Også inden for det seneste år er mønstret det samme.

Siden 4. kvartal 2011 og frem til 4. kvartal 2014 er antallet af offentligt ansatte faldet med omkring 12.000 personer. Og det til trods for, at antallet af udenlandske lønmodtagere i den offentlige sektor i samme periode er steget med 3.500 personer.

Også inden for det seneste år er tendensen den samme. Den offentlige lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med omkring 5.000 personer fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014. Alligevel er antallet af udenlandske statsborgere ansat i den offentlige sektor steget med knap 1.500 personer.

 

Selvom antallet af udenlandske medarbejdere altså vokser i den offentlige sektor, så udgør andelen af udlændinge stadig en lille del af det samlede antal offentligt beskæftigede. Ud af alle offentligt ansatte udgør den udenlandske arbejdskraft 2,1 pct. ved udgangen af 2014 mod 1,7 pct. ved udgangen af 2011.

 

I 2013 var mere end hver fjerde udenlandske lønmodtager i den offentlige sektor ansat til omsorgsarbejde, og mere end hver fjerde inden for undervisning og pædagogisk arbejde. Mere end hver tiende havde arbejde inden for rengøringsarbejde.

 

Udenlandske lønmodtageres jobfunktion i den offentlige sektor, pct.

2013Q2

2013Q3

2013Q4

2014Q1

23 Undervisning og pædagogisk arbejde

27,1

27,7

28,3

28,7

53 Omsorgsarbejde

26,2

26,1

25,5

26,4

22 Arbejde inden for sundhedsområdet

12,8

12,6

12,8

11,9

91 Rengøringsarbejde

12,3

12,2

11,9

11,8

Øvrige

21,6

21,5

21,6

21,2

I alt

100,0

100,0

100,0

100,0

 
   
 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik (lønmodtagerbeskæftigelse) og Jobindsats.

 
Note: Udenlandske lønmodtageres jobfunktion i den offentlige sektor er opgjort i fuldtidslønmodtagere og fordelt på 2-cifret discokoder. Tallet foran jobfunktionsbeskrivelsen i tabellen er discokoden. 22 og 23 er jobfunktioner, der forudsætter viden på højeste niveau . Offentlig sektor er stat, regioner, kommuner, sociale kasser og fonde samt offentlige virksomheder.  
   
Sådan har vi gjort
Analysen bygger på Danmarks Statistiks opgørelse af ”beskæftigelsen for lønmodtagere” (BFL) samt STAR’s opgørelse af ”udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark” (eksklusiv udlændinge i RUT-registret). I begge kilder opgøres lønmodtagerne i både fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere samt antal lønmodtagere. Analysen dækker perioden 4. kvartal 2011 – 4. kvartal 2014, og tallene er ikke sæsonkorrigerede.
Den officielle statistik for udenlandske lønmodtagere giver ikke mulighed for opdeling på sektorer. Derfor er fordelingen af udenlandske lønmodtagere på sektorer fundet ved at koble registerdata fra de to kilder. Registerdataene går kun frem til 1. kvartal 2014. Andelen af udenlandske lønmodtagere ansat i den private sektor er baseret på et gennemsnit over perioden 2. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Blandt udenlandske fuldtidslønmodtagere er 79 pct. ansat i den private sektor, mens andelen for udenlandske lønmodtagere målt i hoveder er 90 pct. Det antages, at stigningen i udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark også i 2. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014 fordeler sig på samme vis i privat og offentlig sektor. Opgørelsen af danske statsborgere er beregnet residualt.
Den private sektor omfatter private virksomheder, private non-profit organisationer samt gruppen uoplyst. Offentlig sektor er de resterende delsektorer (stat, regioner, kommuner, sociale fonde og kasser samt offentlige virksomheder).
De udenlandske lønmodtageres jobfunktion er afgrænset således, at der udelukkende medtages personer, hvor jobfunktionen passer både tidsmæssigt og med virksomheden. Personer uden angivet discokode er ikke medtaget i analysen. For de udenlandske lønmodtagere ansat i den offentlige sektor gælder det 6 pct. af de fuldtidsbeskæftigede.

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.