20. juni 2015

Artikel

Motion smitter af på lønnen

Øget motion har en positiv effekt på lønsedlen, viser ny artikel. For motion booster produktiviteten på jobbet, hvilket igen har betydning for, hvor meget vi tjener.

Holder man sig sund og i form, får man mere ud af livet – også arbejdslivet.

Den tyske tænketank IZA (Forschunginstitut zur Zukunft der Arbeit) påviser i ny artikel, at motion og fysisk aktivitet booster aflønningen for lønmodtagere på alle niveauer.

At fysisk aktivitet er godt for helbredet og mindsker risikoen for at blive syg, er både kendt og erkendt af de fleste.  Det er heller ikke ukendt, at et godt helbred forbedrer de kognitive og ikke-kognitive færdigheder, herunder selvdisciplin, stresshåndtering og evnen til at arbejde i teams. 

Nu sammenfatter IZA en række undersøgelser, som ser på sammenhængen mellem motion og aflønning. Her finder tænketanken en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet, og lønniveau: Jo mere fit, jo højere løn.

Virksomhederne aflønner medarbejdere efter, hvad de præsterer og øges produktiviteten på arbejdspladsen, stiger lønnen typisk også. (jf. figur nedenfor). 

Professor: Overbevisende sammenhæng mellem motion og løn 

IZA analysens resultater er opsigtsvækkende i lyset af, at flere danske undersøgelser har påvist den omvendte sammenhæng, nemlig at jo mere en person tjener, desto mere motionerer personen også. Men Michael Lechner, professor ved Swiss Institute for Empirical Research, holder fast. Den enkelte kan forbedre sin indtjening ved at dyrke motion.

”At sammenholde fysisk form med løn er et forholdsvist nyt analysefelt, hvor vi kan blive endnu klogere.  Men resultater fra flere lande som f.eks. Canada, Sverige og England er ganske overbevisende og giver et solidt grundlag for at sige, at fysisk form påvirker den enkeltes indtjening”, siger Michael Lechner.

God fysisk form bidrager til performance

At motion har en positiv effekt på arbejdslivet er også påvist i flere danske undersøgelser. Tidligere i år offentliggjorde pensionsselskabet PFA Pension en sundhedsscreening af 4000 repræsentativt udvalgte personer i 33 forskellige virksomheder. Undersøgelsen viser en markant sammenhæng mellem danskernes sundhed og effektivitet på arbejdspladsen og fastslår, at sunde medarbejdere er langt mere effektive.

 97 pct. af dem, der får bedømmelsen ’sund’ eller ’meget sund’, vurderer deres produktivitet til at være ’høj’ eller ’meget høj’. Blandt de, der lever usundt, vurderer 17 pct. derimod, at de har en lav eller moderat produktivitet.

Peter Hermann, direktør for Forebyggelse & Sundhed i PFA Pension, genkender mange elementer i IZA’s studie og ser også et sammenfald mellem de danske og internationale forskningsresultater.

”Fysisk træning giver energi og bidrager helt klart positivt til performance på arbejdspladsen”, siger han. Men Peter Hermann mener også, man skal være påpasselig med at fastslå, at man kan træne sig til en bedre løn.

 ”Det mener jeg, ville være en for hård konklusion, fordi løndannelse normalt også tager udgangspunkt i en række andre faktorer.  Det, vi kan fastslå med sikkerhed, er, at den indsats den enkelte gør for at være i god fysisk form, har betydning for, hvor produktiv man er i jobbet”, udtaler Peter Hermann.

 

Videnskabelige beviser kan ikke ignoreres

Professor Michael Lechner er enig i, at man ikke entydigt kan dokumentere, at god fysisk form udløser af højere løn.

”Men der er videnskabeligt underbyggede beviser for, at god fysisk form afspejles i den enkeltes lønniveau. Disse resultater er helt substantielle og kan ikke ignoreres”, slutter Michael Lechner.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.