Offentligt forsørgede er rykket længere væk fra arbejdsmarkedet

Andelen af overførselsindkomstmodtagerne, der i princippet er klar til at tage et ordinært job med det samme, er mere end halveret de seneste små 20 år. Til gengæld er der blandt andet blevet flere ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

I 2013 var der stort set samme antal modtagere af offentlig indkomstoverførsel i alderen 16-66 år i Danmark som i 1995, nemlig omkring 980.000 personer.

Men selv om antallet ikke har rykket sig, har sammensætningen af gruppen ændret sig markant siden 1995.

Gruppen af ledige, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, udgjorde ca. 33 procent af de offentligt forsørgede i 1995.

I 2013 var dén andel faldet til ca. 16 procent. Omregnet til antal helårspersoner er antallet af bruttoledige faldet med over 150.000 personer fra 1995 til 2013.

De arbejdsmarkedsparate ledige har jobcenteret vurderet er i stand til at tage et job med det samme.

 

Til gengæld er antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere steget fra ca. 50.000 til ca. 120.000, eller fra ca. 5 til ca. 12 procent af den samlede gruppe af modtagere af overførselsindkomst.

De ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har andre problemer ud over, at de er uden job. De kan f.eks. have psykiske problemer, alkoholmisbrug eller tale meget ringe dansk. Jobcenteret vurderer så, at de først skal gennem et forløb, f.eks. udredning eller virksomhedspraktik, før de kan bestride et job.

 

Siden 1995 er efterlønsordningen blevet justeret, folkepensionsalderen er sat ned fra 67 til 65 år, og der har været indført og afskaffet flere ordninger, bl.a. orlovsordninger og overgangsydelsen. Opgørelsen indeholder også dem på 65-66 år, der er på folkepension i 2013. I 1995 – før folkepensionsalderen blev sat ned – ville 65-66-årige ikke kunne have modtaget folkepension.

Siden midten af 1990’erne har antallet på offentlig forsørgelse i alderen 16-66 år ligget på nogenlunde samme niveau og svinget omkring 950.000 personer. I samme periode er befolkningen vokset, så andelen i offentlig forsørgelse er en smule lavere i 2013 sammenlignet med 1995. I 1995 var der 27,7 pct. i offentlig forsørgelse af de 16-66-årige og i 2013 var det 26,5 pct.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.