18. marts 2015

Analyse

Kun 13 pct. af flygtninge fra Syrien er i job efter fire år i Danmark

Danmark har oplevet en stigning i flygtninge fra Syrien. Blandt syriske flygtninge, der er indvandret de senere år, er det ca. 13 pct., der er i job efter fire år i Danmark. Det er lidt færre end blandt flygtninge fra Iran og Irak, der er indvandret i samme periode.

Danmark har de seneste år oplevet en stigning i antallet af asylansøgere fra Syrien. Det har medført, at flere syriske flygtninge har fået opholdstilladelse i 2013 end tidligere år. I 2014 ventes det tal at stige væsentligt i forhold til 2013, jf. tabel 1.

Stor stigning i flygtninge og familiesammenførte fra Syrien

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Opholdstilladelser til syriske flygtninge 110 318 460 735 1210 4120
Opholdstilladelser til familiesammenførte til syrere,  50 59 109 179 386 1465
herunder børn
i alt 160 377 569 914 1596 5585
Anm: Tallene for 2009-2013 omfatter personer i alle aldre, der er indvandret løbet af året, mens tallet for 2014 viser antallet af opholdstilladelse, der er givet i året. Tallet for 2014 vil derfor være højere end antallet, der reelt er indvandret, idet det også indeholder personer, der aldrig indvandrer, og personer, der først vil indvandre senere, f.eks. i 2015
Kilde: Danmarks Statistik (VAN8 og VAN66)


Få i job efter tre år ligegyldig om flygtninge kommer fra Irak, Iran, Afghanistan eller Syrien 

Flygtninge, der kommer til Danmark, starter i et såkaldt integrationsprogram, der bl.a. skal hjælpe med til, at personen kan forsøge sig selv. Det er kommunen, der står for at tilrettelægge programmet, som varer tre år.Kun 12 pct. af flygtningene er i job tre år efter ankomsten til Danmark. Efter fire år er det 14 pct., viser en analyse foretaget af Agenda for flygtninge, der indvandrerede i perioden 2009 til medio 2013.

Tre år efter ankomsten til Danmark er andelen i beskæftigelse næsten den samme, hvad enten flygtningen kommer fra Irak, Iran, Syrien eller Afghanistan. Blandt de ca. 4.200 personer, der i perioden er indvandret fra de fire lande, er mellem 12 og 14 pct. i job efter tre år i Danmark, jf. figur 1.

Efter fire år i Danmark er flere flygtninge fra Irak og Iran i job, mens beskæftigelsen er faldet en smule for flygtninge fra Syrien og Afghanistan.

Sammenlignet med flygtninge fra Irak, Iran, Syrien og Afghanistan er endnu færre flygtninge fra Somalia i job efter to år i Danmark. Godt to pct. af somaliske flygtninge er i job efter to år i Danmark. Det er ikke muligt at vise udvikling for Somalier efter tre og fire år i Danmark, da der indgår for få personer i opgørelsen til at give et retvisende billede.

En gennemgang af kompetencerne hos syriske flygtninge foretaget af KORA viser, at flygtninge fra Syrien sandsynligvis ikke er bedre uddannet end andre flygtninge grupper, jf. nyhedsbrev fra KORA den 10 marts. 2015, Syriske flygtninge mangler danske kompetencer.

Som for andre på arbejdsmarkedet kan konjunkturerne også spille en rolle. For flygtninge, der fik opholdstilladelse i 2006, var andelen i job efter tre år ca. 30 pct., men for flygtninge, der fik opholdstilladelse i de efterfølgende år, ligger andelen på ca. 15 pct. Endelig kan sammensætningen af flygtninge også spille en rolle.

Fakta
Flygtninge starter i integrationsprogrammet første måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en flygtning eller familiesammenført udlænding. Integrationsprogrammet skal i gennemsnit have et omfang på 37 timer pr. uge, inkl. forberedelse og en varighed på højest tre år. Dog har flygtninge fem år til at lære dansk i. Før 2013 havde flygtninge tre år til at lære dansk i. Flygtninge er berettiget til kontanthjælp under integrationsprogrammet.

 

Sådan har vi gjort
I analysen indgår flygtninge fra det tidspunkt, hvor flygtningene bliver registreret i kommunens folkeregister. Personer, der venter på opholdstilladelse i et asylcenter, er ikke registreret i folkeregistret, så de er ikke medtaget i analysen. Personer, der er udvandret, er udeladt af analysen.
Andelen i beskæftigelse måles ved punktnedslag en, to, tre og fire år efter, at personen er registreret som indvandret.

I analysen indgår flygtninge, der har fået ophold i målingsperioden uge 1 i 2009 til uge 30 i 2013. I figur 1 indgår ca. 6.300 flygtninge. Heraf er ca. 4.200 flygtninge fra Iran, Irak, Afghanistan, Syrien og Somalia. Aldersgruppen er 18-60 år.
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.