9. april 2015

Analyse

Der bliver rift om arbejdskraften i EU

De nye EU-medlemslande står til at miste 11 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder frem mod 2030. Det kan få betydning for arbejdskraftens vandring i EU og betyde, at Danmark i langt højere grad skal løse fremtidige udfordringer med mangel på arbejdskraft på egen hånd.

Polakker, tyskere, svenskere, rumænere og litauere. Det er nogle af de 139.000 fuldtidsansatte udlændinge, som i dag arbejder i Danmark, og som beskæftiger sig med alt fra rengøring til forskning. 

Antallet af udenlandske lønmodtagere er steget over de seneste år. Tal fra Jobindsats og Danmarks Statistik viser, at det især er polakker og tyskere, som kommer til Danmark for at arbejde, og at hver 16. lønmodtager i Danmark i dag er udenlandsk statsborger. Det svarer til 6 pct. af alle lønmodtagere.

Europa Og Demografi Til Newsletter 

  

Danmark kan få sværere ved at tiltrække arbejdskraft

Grundet den demografiske udvikling kan det blive sværere at tiltrække tyskere og polakker i fremtiden. Det viser en ny prognose fra EU's statistikkontor, Eurostat. Ifølge denne prognose falder antallet af tyskere og østeuropæere i den erhvervsaktive alder (15-64 år) markant de kommende år. Frem mod 2030 vil befolkningen i den erhvervsaktive alder samlet set falde med næsten 17 mio. i de 28 EU-medlemslande, mens befolkningen uden for den erhvervsaktive alder vil stige med 28 mio.

Der er store forskelle på, hvor faldet i den erhvervsaktive befolkning forventes at blive størst. Mens befolkningen på 15-64 år vil falde med 4 pct. i de gamle EU-medlemslande, så vil befolkningen i samme alder skrumpe med 11 pct. i de nye EU-medlemslande (herunder Polen, Rumænien og Litauen) i 2030 sammenlignet med i dag. Og mens arbejdsstyrken stiger i Sverige og Storbritannien frem mod 2030, så er der udsigt til ca. 3 mio. færre polakker og ca. 6 mio. færre tyskere i alderen 15-64 år. 

At Østeuropa og Tyskland vil få langt færre 15-64-årige i de kommende år betyder muligvis, at danske virksomheder ikke i lige så høj grad som i dag, kan forvente at tiltrække udenlandsk arbejdskraft fra vores nabolande, hvorfor danske virksomheder må finde andre kilder til arbejdskraft.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.