19. februar 2015

Analyse

Arbejde til mindsteløn kan ikke konkurrere med offentlige ydelser

Et par på kontanthjælp med to børn får ca. 700 kr. ekstra om måneden, hvis den ene får et fuldtidsjob til mindstelønnen på butiksområdet. En enlig kontanthjælpsmodtager med to børn tjener ca. 300 kr. om måneden, mens en dagpengemodtager gift med en lønmodtager – ligeledes med to børn – mister ca. 700 kr. om måneden i den situation. For parret på kontanthjælp gør det stort set ingen forskel, om man får et job på mindstelønnen eller 35.000 kr. om måneden. Gevinsten ved at arbejde er steget en smule de seneste år. For parret på kontanthjælp, er gevinsten ved et job til 25.000 kr. om måneden steget fra 29 kr. i 2013 til 647 kr. om måneden i 2015. Det svarer til en ændring fra 20 øre til 4 kr. i timen.

En sammenligning af den økonomiske situation for tre ledige, der alle kommer i job til mindstelønnen viser, at ægteskabelig status og hvilken ydelse, personen modtager som ledig, har betydning for, hvor stor gevinsten ved at tage et job er. I regneeksemplerne har alle tre ledige to børn – et i vuggestue og et i børnehave – og de bor alle i lejebolig med en månedlig husleje på ca. 6.000 kr. Det er forudsat, at personer i beskæftigelse endvidere har udgifter til A-kasse og fagforening samt transportudgifter på 500 kr. om måneden.

For et par på kontanthjælp vil der være en stigning i det månedlige rådighedsbeløb for familien på 736 kr. – det er efter skat, husleje og udgifter til daginstitutioner efter 2015-regler, jf. figuren nedenfor. Det svarer til en gevinst på 4,5 kr. i timen.

For en enlig forsørger på kontanthjælp er gevinsten mindre. Det skyldes blandt andet, at den enlige forsøger i modsætning til parret på kontanthjælp ikke har ret til supplerende kontanthjælp, når han eller hun kommer i beskæftigelse.

Den månedlige stigning i rådighedsbeløbet for en enlig på kontanthjælp er således 284 kr. efter skat, husleje og transportudgifter på 500 kr. om måneden. Det svarer til, at den enlige forsøger modtager ca. 1,5 kr. for hver time, der arbejdes.
For en dagpengemodtager, som er gift med en lønmodtager, der tjener 25.000 kr. om måneden, vil der være et fald i rådighedsbeløbet på 670 kr. for familien med et job til mindstelønnen. Det svarer til, at den ledige mister ca. 4 kr. for hver time, han eller hun arbejder. For kontanthjælpsparret er gevinsten stort set den samme, uanset om lønnen er mindstesatsen eller 35.000 kr. om måneden. Rådighedsbeløbet vil i alle tilfælde stige med 600-700 kr. om måneden.

Gevinst på 30 kr. i timen eller 4.800 kr. om måneden

Skal de tre ledige have en gevinst på 30 kr. i timen kræver det for kontanthjælpsparret, at den ledige får et job til 282 kr. i timen eller ca. 45.900 kr. om måneden.

For dagpengemodtageren kræves en noget lavere timeløn – nemlig 173 kr. i timen svarende til ca. 28.100 kr. om måneden, og for den enlige kontanthjælpsmodtager kræver det en timeløn på 198 kr. i timen eller ca. 32.200 kr. om måneden, jf. figur 2.


Gevinsten ved arbejde er øget en smule de seneste par år

Siden 2013 er det blevet mere fordelagtigt for ledige at komme i beskæftigelse. Det skyldes blandt andet, at beskæftigelsesfradraget blev øget i forbindelse med skattereformen, og at timefradraget for kontanthjælpsmodtagere er blevet hævet fra ca. 15 kr. til 25 kr.

For personer, der vælger at forsikre sig, når de kommer i beskæftigelse, men ikke var forsikret som ledige, er der også en større gevinst i 2015 i forhold til tidligere, da fradraget for a-kasse og faglige kontingenter er forøget.

Ændringerne i lovgivningen kan illustreres ved at se på parret, hvor begge personer modtager kontanthjælp. Med 2013-reglerne vil de få en stigning i det månedlige rådighedsbeløb på 29 kr., hvis den ene får et job til 25.000 kr. om måneden. Det svarer til en gevinst på 20 øre i timen.

Den gevinst er i 2014 steget til 561 kr. og i 2015 til 647 kr., jf. figuren nedenfor. I 2015 svarer det til en gevinst på 4 kr. i timen.

Sådan har vi gjort
Egne beregninger på Økonomi- og indenrigsministeriets familietypemodel fra december 2014.

Mindstelønnen er satsen i butiksoverenskomsten på 110,62 kr. i 2015 tillagt værdien af fritvalgskonto på 1,7 pct. Lønnen er således inklusiv eget pensionsbidrag, men eksklusiv arbejdsgivers pensionsbidrag. Det betyder, at det disponible rådighedsbeløb er overvurderet, men omvendt vil personen, der kommer i arbejde, have en arbejdsgiverpension på pensionstidspunktet, som der ikke er taget højde for.

Der er regnet med, at alle familier har to børn i hhv. vuggestue og børnehave, og at familierne har en månedlig husleje på ca. 6.000 kr. For personerne i job er der tillagt transportomkostninger ved bæskæftigelse på 500 kr. om måneden, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det er i alle beregninger forudsat, at kontanthjælpsmodtagerne melder sig ind i både A-kasse og fagforening, når de kommer i job. Det er de samme antagelser, Beskæftigelsesministeriet benytter i deres beregninger.

For dagpengemodtageren er der regnet med, at hun før ledighed havde et job, der berettigede til den højeste dagpengesats dagpengesats.
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.