12. december 2014

Artikel

Risikobaseret tilsyn giver resultater

Arbejdstilsynet giver over dobbelt så mange påbud til de virksomheder, hvor der i forvejen er mistanke om problemer, end de giver til virksomheder, som tilsynet udvælger tilfældigt. Alligevel er 40 procent af Arbejdstilsynets besøg rettet mod tilfældigt udvalgte virksomheder.

Når Arbejdstilsynet tager ud for at kontrollere, om en virksomhed overholder arbejdsmiljøreglerne, finder tilsynet langt flere overtrædelser på virksomheder, der er udvalgt, fordi tilsynet på forhånd forventer, at reglerne bliver overtrådt, end de finder blandt virksomhed, som tilsynet udvælger tilfældigt til kontrol via en stikprøve.

Blandt risiko-virksomhederne udløser 100 kontrolbesøg i gennemsnit 45 såkaldte afgørelser, fordi tilsynet har måttet skride ind over for en overtrædelse af lovgivningen. Det kaldes det risikobaserede tilsyn.

Til sammenligning giver Arbejdstilsynet en afgørelse til i gennemsnit 18 ud af 100 virksomheder, hvis virksomhederne var helt tilfældigt udvalgt, og altså ikke i en risikogruppe. 

Det viser en analyse af Arbejdstilsynets kontroller i 2012 og 2013.

Generelt er mange af Arbejdstilsynets afgørelser i den kategori, der hedder ”krav til egenindsats”, hvilket betyder, at der har været fejl i nogle formelle ting som f.eks. en brugsanvisning eller en arbejdspladsvurdering. Der har altså ikke været nogen risiko for sikkerheden eller sundheden på arbejdspladsen. Men blandt risiko-virksomhederne fylder den type afgørelser markant mindre end blandt stikprøve-virksomhederne. Når det gælder tilsyn hos stikprøve-virksomhederne var 58 pct. af afgørelserne inden for kategorien ”krav til egenindsats”, mens det blandt risiko-virksomhederne gjaldt 39 procent. Der er altså væsentligt flere af afgørelserne til risiko-virksomhederne, der drejede sig om krav til sundhed og sikkerhed.

Men kun 60 procent af Arbejdstilsynets besøg er risikobaserede tilsyn, mens 40 pct. er tilfældigt udvalgte virksomheder.

 

Tilsynet bør omprioritere 

Ifølge Nanna Møller, vicedirektør i Arbejdstilsynet, understreger tallene, at tilsynet i endnu højere grad bør rette sine ressourcer mod risiko-virksomhederne.

"I sidste ende er det jo en politisk beslutning, men vi giver betydelig flere afgørelser til de virksomheder, vi har udvalgt ud fra det risikobaserede tilsyn, sammenlignet med det antal vi giver til de tilfældigt udvalgte. Så det vil give rigtig god mening, hvis vi fremover gør flere besøg risiko-baserede," siger hun.

Nanna Møller gør opmærksom på, at der blandt de tilfældigt udvalgte virksomheder rent faktisk er virksomheder, der er udvalgt, fordi tilsynet har modtaget en klage over arbejdsmiljøet fra f.eks. en medarbejder, og stikprøve-virksomhederne derfor ikke alle er så tilfældigt udvalgt endda. Hun er overbevist om, at fjernede man de virksomheder fra stikprøven ville antallet af afgørelser til stikprøve-virksomhederne falde.

Adspurgt om hvorvidt det risikobaserede tilsyn er godt nok, når der nu i over halvdelen af de besøgte risiko-virksomheder ikke var overtrædelser, svarer hun:

"Vi opfatter det risikobaserede tilsyn som et rigtig godt instrument, men vi arbejder da løbende på at gøre det endnu bedre," siger hun.

 

Tilsynet går tit forgæves

Set i forhold til alle de kontroller, som Arbejdstilsynet gennemfører, går tilsynet ofte forgæves.En analyse i DA's kommende Arbejdsmarkedsrapport 2014 viser, at ud af 100 besøg giver tilsynet i gennemsnit ingen bemærkninger i 64 af dem, mindre bemærkninger om at virksomheden skal få styr på nogle mindre ting i 14 af dem, og alvorligere bemærkninger i de 22 af dem. 

Klaus T. Nielsen, lektor ved Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet, mener også tallene for effekten af risikobaserde og stikprøvebaserede tilsyn er interessante og viser en klar forskel.

"Forskellen på andelen af afgørelser er overbevisende. Der gives jo tydeligt flere ved det risikobaserede tilsyn," siger han.

Han tilføjer dog, at Arbejdstilsynets indsats altid har været baseret på en vurdering af risiko, og at alternativet aldrig har været den rene stikprøve.

"Derfor er forskellen ikke så vildt overraskende endda. De her tal tyder dog på, at det var fornuftigt, at man besluttede at gå i retning af mere risikobaseret tilsyn,” siger han.

Han vil ikke forholde sig til, om Arbejdstilsynets besøg så i højere grad bør være risikobaserede, for det er i sidste ende en politisk beslutning, mener han.

"Der er faglige argumenter, der peger begge veje. Det er vigtigt at huske, at det stikprøve-baserede tilsyn har en præventiv effekt, som er afgørende. Den præventive effekt er i det store billede vigtigere end antallet af påbud," siger han.

Hvad er det risikobaserede tilsyn?
Hvilke virksomheder, der skal have flest tilsynsbesøg, beregnes efter en såkaldt indeksmodel, der indeholder en række parametre om arbejdsmiljørisikoen, som retter sig mod den branche, som virksomheden tilhører, og de problemer der tidligere er fundet på den konkrete virksomhed. For hver parameter tildeles virksomhederne point, og de virksomheder, der samlet set tildeles flest point, prioriteres til tilsyn. Tilsammen identificerer de virksomheder, der forventes at have størst risiko for problemer i arbejdsmiljøet.
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.