16. december 2014

Artikel

Hver 15. år sker der en arbejdsskade

En gennemsnitlig dansk arbejdsplads vil opleve en arbejdsskade hver 15. år. Og der skal gå i gennemsnit 130 år mellem, at skaden er så alvorlig, at den medfører, at en medarbejder taber noget af sin erhvervsevne. Spørger man danskerne selv, er Danmark også det mest sikre land at gå på arbejde i. Paradoksalt nok er Danmark så også det land, hvor flest faglærte undlader at bruge sikkerhedsudstyret.

Sager, hvor en ansat får en millionerstatning for tabt erhvervsevne som følge af en arbejdsskade, sker uhyre sjældent - set i den store sammenhæng.

For hver 1.000 beskæftigede i Danmark er der syv beskæftigede, der årligt kommer ud for en anerkendt arbejdsskade. Det betyder, at i en gennemsnitlig virksomhed vil én af de ansatte komme ud for enten en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom hver 15. år.

Fem af de syv, der kommer ud for en arbejdsskade, vil ikke mærke noget tab af deres erhvervsevne. Kun de resterende to ud af de syv får erstatning for erhvervsevnetab, fordi skaden er så alvorlig, at den påvirker deres evne til at passe arbejdet. Det vil sige, at i en gennemsnitlig danske virksomhed, skal der gå 130 år mellem, at der sker en alvorlig arbejdsskade, der påvirker den ramtes erhvervsevne.

Det viser én af analyserne i Dansk Arbejdsgiverforenings Arbejdsmarkedsrapport 2014, der netop er udkommet.

Peter Hasle er professor på Aalborg Universitet og forsker i arbejdsmiljø. Han mener, at folk ikke skal lade sig skræmme af enkelthistorier om voldsomme arbejdsskader.

"Helt overordnet set må man sige, at det danske arbejdsmiljø ligger i den bedste ende sammenlignet med, hvordan det er i andre lande. Det er jeg overbevist om. Det burde vi så også gøre, fordi vi samtidig hører til blandt de rigeste lande," siger han.

Han mener til gengæld ikke, at vi er gode nok endnu til retvisende at måle, omfanget af arbejdsskader.

"Antallet afhænger af anmeldesystemet. Og systemet er en politisk beslutning, for det er et udtryk for, hvordan vi har indrettet lovgivningen på området," siger han.
 

Danskerne føler sig sikre

Danske medarbejdere føler sig da også sikre, når de er på deres arbejdsplads, hvis man spørger dem. Danmark er det land i EU, hvor færrest mener, at det at gå på arbejde bringer helbreddet og sikkerheden i fare.

Tage Søndergård Kristensen fra konsulentfirmaet Task-Consult har forsket i arbejdsmiljø i årevis. Han mener, at danskernes ubekymrede forhold til deres arbejde i det store og hele er velbegrundet. 

"For de fleste mennesker, vil trafikken til og fra arbejdet være farligere end at være på jobbet. En lang række andre undersøgelser viser, at Danmark ligger flot sammenlignet med andre lande, når det gælder vores arbejdsmiljø og trivsel på jobbet. Danmark ligger højest – eller blandt de bedste – hvad angår arbejdsglæde, trivsel, lav stress, bedste arbejdsvilkår, indflydelse i arbejdet og meget andet," siger han

Peter Hasle mener, at de fleste mennesker kender deres eget arbejde og den eventuelle risiko, der måtte være, så enkeltsager ikke får lov at skævvride billedet af arbejdsmiljøet. 

"Enkeltsager kan have den positive effekt, at man bliver opmærksom på problemstillinger, man ikke var opmærksom på tidligere, og kan måske få nogen frem af busken, der ikke turde gøre det tidligere. Men hvis man indretter regulering og lovgivning efter enkeltstående sager, så er det selvfølgelig problematisk, for det bør man ikke gøre. Ligesom man heller ikke bør indrette sig efter enkeltstående sager fra f.eks. sygehusvæsenet," siger han.

 

Stadig udfordringer

Tage Søndergård Kristensen peger også på, at flere undersøgelser viser, at arbejdet har en meget begrænset betydning, når vi taler om alvorlige sygdomme og dødelighed. 

"Den seneste udregning peger på, at kun omkring 3 pct. af dødeligheden skyldes arbejdsmiljøet. Så i det lys kan man ikke sige, at "helbredet er i fare", når vi går på job i Danmark," siger han. 

Han betoner dog, at selv om der for ham at se ikke ligger de store udfordringer i de traditionelle arbejdsmiljøfaktorer, så mener han, at det gør der i forhold som konflikter, dårlig ledelse, trusler, chikane, mobning, vold og lignende.

"Her er der plads til store forbedringer – både i Danmark og i resten af Europa," siger han.

 

Mange faglærte undlader sikkerhedsudstyr

Paradoksalt nok er Danmark også det land, hvor flest faglærte undlader at bruge sikkerhedsudstyret. Det fremgår også af DA's nye Arbejdsmarkedsrapport 2014.

 

 

 

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.