17. september 2014

Artikel

24 ledige får job hver time

Hver time finder knap 74 danskere nyt job, og blandt dem er det hver tredje, som ikke havde job i forvejen. Det svarer til, at omkring 24 ledige får job hver time. Det danske arbejdsmarked er ikke en lukket klub for de, der allerede er i beskæftigelse, mener en professor.

Hver time begynder knap 74 danskere i gennemsnit i nyt job. Jobåbningerne er ikke kun forbeholdt beskæftigede, der skifter fra et job til et andet. Faktisk går en tredjedel af nyansættelserne til personer, der ikke havde job i forvejen, hvilket svarer til, at omkring 24 ledige kommer i job hver time. Det viser beregninger, som DA har lavet på baggrund af Eurostat og Danmarks Statistik.

Peder J. Pedersen, professor ved Aarhus Universitet og tidligere vismand, mener, at det giver en dynamik og fleksibilitet, som er positiv for arbejdsmarkedet, når der hver time er omkring 24 ledige, der kommer i job.

”Tallene viser, at arbejdsmarkedet ikke er en lukket klub. Der er rigtig mange pr. tidsenhed, der går fra arbejdsløshed til job, og det skaber en dynamik, som mindsker risikoen for langtidsledighed. Den høje jobomsætning bidrager til en anden sammensætning af ledigheden, da ledige har mulighed for at tage del i jobåbningerne, og det giver med stor sandsynlighed mindre ungdomsarbejdsløshed og mindre langtidsledighed”, siger han.

 

Peder J. Pedersen mener, at ledighedens niveau er relativt konstant, hvormed der må være omtrent lige så mange pr. tidsenhed, der går fra job til arbejdsløshed. Selv om den høje jobomsætning ikke nødvendigvis giver en lavere ledighed, så gør dynamikken, at der ikke er en skarp opdeling mellem insidere og outsidere på det danske arbejdsmarked, ifølge Peder J. Pedersen. Han tilføjer, at den danske ledighed generelt set er lav i en europæisk sammenligning.

 

Ledige kommer dagligt i job i Vejle

I Vejle mærker de også den høje jobomsætning og hver dag er der ledige, der får job, fortæller kommunens arbejdsmarkedschef Michael Petterson:

”Hver dag er der ledige, der kommer i arbejde i Vejle. Det er både jobklare ledige og også ledige, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. De tal er tilmed i en positiv udvikling, og det sidste halve år er der flere ledige, der er kommet i job. Der har været fremgang i konjunkturerne og ledigheden er faldet i Vejle,” siger Michael Petterson. 

Han forklarer, at jobcenteret dagligt overvåger det lokale jobmarked og de kan se, at der er en moderat, stødt stigning i antallet af jobopslag.

 

Ledige tager del i jobåbningerne

Den høje danske jobomsætning giver muligheder for de ledige, mener Michael Petterson.

”Man kan i høj grad også gøre sig gældende som ledig i forhold til at tage del i jobåbningerne. Der er mange, der går direkte fra ledighed til job. Og der er også mange ledige, der finder vej til job gennem praktik og løntilskud enten i den samme eller i en anden virksomhed,” siger Michael Petterson. 

Ifølge Michael Petterson skal man være opmærksom på, at jobåbningerne ikke altid er inden for de brancher, hvor der er ledige til rådighed:

”Der kan være en forskydning, som gør, at de ledige nogle gange må skifte branche. Vi oplever, at arbejdsgiverne er imødekomne til at tage ledige ind, også selv om de ledige ikke lige har den efterspurgte profil, hvis bare de er mødestabile og interesserede i jobbet. Der er plads til de fleste og de fleste ledige vil også gerne tage jobbene,” siger han.

 

Høj dansk jobomsætning

Sammenlignet med andre EU-lande ligger Danmark nr. 2 efter Sverige, når man ser på hvor stor andel af de beskæftigede, der er nyansatte i 1. kvartal 2014. Den samlede andel nyansatte i europæisk sammenligning består både af personer, der kommer fra beskæftigelse, ledighed og andet.

 

”Den høje danske jobomsætning er et klart signal om, at arbejdsmarkedet ikke er en lukket klub for de, der allerede er i job. Overordnet set er lediges sandsynlighed for at komme i job igen højere i Danmark end i f.eks. de sydeuropæiske lande, som har arbejdsmarkeder med kolossale restriktioner på at afskedige medarbejdere og mange korttidsansættelser. Det medfører, at de sydeuropæiske lande har en større opdeling mellem insidere på arbejdsmarkedet, der har en høj jobsikkerhed, og outsidere, der har sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet,” siger Peder J. Pedersen.

Peder J. Pedersen mener, at det er overraskende, at Sverige har den højeste jobomsætning, da de har flere ansættelsesbegrænsninger end Danmark. Det kan dog skyldes, at de har haft mere tryk på konjunkturerne, siger han.

 

Sådan har vi gjort
Analysen er foretaget på baggrund af tal fra Eurostats Labour Force Survey og Danmarks Statistiks Register ”Beskæftigelse for Lønmodtagere” (BFL). Tal for antal nyansættelser er beregnet ud fra Eurostats opgørelse af ”antal, der har været i nuværende job i op til tre måneder” (jf. lfsq_egdn2), som er dannet ud fra interviewdata. Antal jobskifte i timen er beregnet ved at sætte antallet af nyansættelser i 1. kvartal 2014 (159.000 for Danmark) ift. antallet af timer i samme kvartal (90 dage * 24 timer). Andel beskæftigede, der i løbet af de seneste tre måneder har fået nyt job, beregnes ved at sætte antallet af beskæftigede, der har været i nuværende job i op til tre måneder, ift. beskæftigelsen samme kvartal (tabel lfsq_egan).

Eurostats opgørelser indeholder ikke oplysninger om, hvor stor en andel af de nyansatte, der kommer fra anden beskæftigelse, ledighed eller andet. Til at give en vurdering af dette, anvender DA derfor data fra Danmarks Statistiks register ”Beskæftigelse for Lønmodtagere” (BFL). I DA’s Arbejdsmarkedsrapport 2013 har vi beregnet, at andelen af nyansatte, der kommer fra ledighed, udgør 33 pct. af alle nyansættelser. Andelen af nyansatte, der kommer fra ledighed dækker over personer, der ikke havde et job på hånden i måneden op til ansættelsen. Dermed er gruppen udgjort af dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, øvrige overførselsmodtagere og selvforsørgede. Studerende og selvstændige er ikke medtaget i beregningerne til denne artikel. Personer under 18 år og personer i støttet beskæftigelse er ligeledes udeladt. På baggrund af BFL er der måned for måned opgjort hvor mange personer, der er blevet nyansat. Data dækker perioden fra 2008 og frem til 1. halvår 2012. Andelen af nyansatte som kommer fra ledighed har ligget stabilt på omkring en tredjedel i denne periode. Se DA’s Arbejdsmarkedsrapport 2013 for yderligere information.

Antallet af jobskifte fra ledighed til beskæftigelse pr. time findes efterfølgende ved at gange antallet af jobskifte pr. time i alt (fra Eurostat) med andelen af nyansatte, der kommer fra ledighed (baseret på BFL).
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.