6. juni 2014

Analyse

23.000 ledige stillinger i den private sektor

Nye tal viser, at der er 23.000 ledige stillinger i den private sektor. Antallet af ledige stillinger lå i første kvartal 2014 ca. 4.800 højere end på samme tidspunkt året før. Det er en stigning på mere end 25 pct.

 Andelen af ledige stillinger – målt som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger - udgjorde i første kvartal 2014 1,5 pct. Det er det højeste niveau, siden statistikken startede i første kvartal 2010, jf. figur.

Andelen af ledige stillinger er steget inden for næsten alle de overordnede brancher. Det gælder specielt inden for handel og transport m.v.

Også inden for bygge og anlæg, er der sket en stigning i andelen af ledige stillinger det seneste år. Inden for denne branche lå andelen dog højere tilbage i 1. kvartal 2011.
 

Ledige stillinger er fordelt skævt over landet. Det er særligt i region Hovedstaden, at der er mange ledige stillinger – her er andelen af ledige stillinger på 1,8 pct. i 1. kvartal 2014. I de øvrige regioner ligger andelen på 1,1-1,4 pct, jf. tabel 1.

 

Størst andel ledige stillinger i Hovedstaden

 

 

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på region, pct.

   1. kvartal 2014

Region Hovedstaden

 

1,8

 Region Sjælland

 

1,2 

 Region Syddanmark

 

1,1 

 Region Midtjylland

 

1,4 

 Region Nordjylland

 

1,1 

 I alt

 

1,5 

 Kilde: Danmarks Statistik

 

 

Siden 1. kvartal 2013 er andelen steget i alle regioner pånær region Syddanmark, hvor den er uændret.

En ledig stilling i denne opgørelse er karakteriseret som en lønnet stilling som arbejdsgiveren tager aktive skridt til at besætte, jf. faktaboks. De netop offentliggjorte tal viser således, at der er ledige stillinger, som bl.a. kan give ledige en vej ind på arbejdsmarkedet.

I den private sektor bliver mere end hvert tredje job besat af en ledig eller en person, der kommer direkte fra uddannelse, mens det er lidt under hvert tredje job i den offentlige sektor, jf. DA's Arbejdsmarkedsrapport 2013 

Senere på sommeren offentliggør Beskæftigelsesministeriet deres opgørelse af Forgæves rekrutteringer. I efteråret 2013 rekrutterede virksomhederne forgæves efter nye medarbejdere til 11.700 stillinger, hvilket er det højeste antal forgæves rekrutteringer siden efteråret 2008, jf. Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, efterår 2013 .

Faktaboks om statistikken Ledige Stillinger
Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger.

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service.

En ledig stilling er ifølge Danmarks Statistiks varedeklaration defineret som en lønnet stilling, der på referencedagen er nyoprettet, ubesat eller er ved at blive ledig, og som arbejdsgiveren tager aktive skridt til - og er parat til at tage yderligere skridt til - at besætte med en egnet kandidat uden for den pågældende virksomhed, og som arbejdsgiveren har til hensigt at besætte enten omgående eller inden for en nærmere angivet periode.

Aktive skridt til at besætte med en egnet kandidat kan være
• at underrette den offentlige arbejdsformidling (jobcentrene) om en ledig stilling
• at kontakte private arbejdsformidlingskontorer eller headhuntere
• at opslå den ledige stilling i medierne (f.eks. internettet og aviser)
• at opslå den ledige stilling på en offentlig opslagstavle
• at kontakte, interviewe eller udvælge mulige ansøgere eller potentielle medarbejdere direkte
• at kontakte ansatte og/eller benytte personlige kontakter
• anvende praktikanter

Se i øvrigt Danmarks Statistiks varedeklaration: http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/ledige-stillinger.aspx

Statistikken er opgjort siden 1. kvartal 2010, men som følge af et forbedret opregningsgrundlag, er det faktiske antal ledige stillinger fra og med tredje kvartal 2012 ikke direkte sammenligneligt med tidligere kvartaler. Danmarks Statistik vurderer, at det ændrede opregningsgrundlag ikke har indvirkning på andelen af ledige stillinger vist i figuren.
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.