23. maj 2014

Artikel

Europæiske eksperter: Fri bevægelighed giver velstand og velfærd

En ny ekspert-survey blandt 284 europæiske arbejdsmarkedsøkonomer viser, at arbejdskraftens fri bevægelighed er vigtig for at opnå større økonomisk velfærd. ”Den udenlandske arbejdskraft bidrager mere end os andre til velfærdssamfundet,” siger økonomiprofessor.

Tror man. På eksperterne. Så er der ingen tvivl om, at arbejdskraftens fri bevægelighed bidrager til øget velstand og velfærd i Europa. Det viser svarene fra 284 europæiske arbejdsmarkedsøkonomer, der i en endnu ikke offentliggjort ekspert-survey fra IZA, The Institute for the Study of Labor i Bonn, har svaret på, hvorfor arbejdskraftens fri bevægelighed er vigtig.

67 pct. af eksperterne peger på, at et fælles europæisk arbejdsmarked er vigtigt for at opnå større økonomisk velfærd. 59 pct. mener, at det er vigtigt for at sikre en større økonomisk integration. Kun 5 pct. svarer, at den fri bevægelighed ikke er vigtig.

 

Peder J. Pedersen, professor ved Aarhus Universitet og tidligere vismand, er enig i, at fri bevægelighed er vigtigt for at skabe mere økonomisk velfærd, større økonomisk integration og økonomisk stabilitet.

”Fri bevægelighed er vigtig for produktion og velstand i et økonomisk område som EU, fordi det giver den fleksibilitet, at arbejdskraft kan tiltrækkes til et land med stor efterspørgsel i en periode, og omvendt at arbejdskraft – midlertidigt eller mere varigt – kan forlade et område med stor arbejdsløshed. Nettoeffekten vil være en højere beskæftigelsesgrad i hele unionen af samarbejdende lande, sammenlignet med en situation uden mobilitet mellem landene,” siger Peder J. Pedersen.

Han bakkes op af Michael Rosholm, professor i økonomi ved Aarhus Universitet og tidligere vismand, der også mener, at arbejdskraftens fri bevægelighed er vigtig for at sikre økonomisk velstand:

”Et fælles arbejdsmarked er selvfølgelig vigtigt, fordi det giver mulighed for at flytte arbejdskraft derhen, hvor der er brug for det. Det gør, at man kan holde opsving gående lidt længere, og omvendt kan det afbøde en konjunkturnedgang. På den måde fører den fri bevægelighed til øget velstand og stabilitet,” siger han.

 

Akut behov for mere arbejdskraftmobilitet

IZA’s direktør Klaus F. Zimmermann mener, at Europa har brug for et åbent og fleksibelt arbejdsmarked:

”For at stimulere vækst, udvikling og integration er der et akut behov for mere arbejdskraftmobilitet i Europa. Men arbejdsmarkederne i EU lider stadig under mange barrierer. Den manglende mobilitet – både inden for og mellem landene – var en af hovedårsagerne til den seneste krise,” siger Klaus F. Zimmermann og tilføjer:

”Der er overvældende beviser for, at arbejdskraftens vandring ikke reducerer lønningerne for nationale arbejdstagere og den fri bevægelighed bringer heller ikke deres job i fare. I stedet bidrager det til øget beskæftigelse og fører til øget produktivitet. Fordi mange vandrende arbejdstagere er unge og ivrige efter at arbejde, bidrager de også til de sociale sikringssystemer, som i de fleste europæiske lande er under pres som følge af de demografiske ændringer.”

 

”Udenlandsk arbejdskraft er en kæmpe gevinst”

I surveyet angiver 30 pct., at et fælles europæisk arbejdsmarked er vigtigt for den politiske stabilitet. Ifølge Michael Rosholm har man dog i forlængelse af den økonomiske krise set, at den fri bevægelighed giver nogle spændinger i befolkningen, som ikke har været understøttende for den politiske stabilitet. Selv om den fri bevægelighed har affødt debat, er der ifølge Michael Rosholm ikke tvivl om, at den udenlandske arbejdskraft bidrager til dansk økonomi og velfærd:

”Den udenlandske arbejdskraft bidrager mere end os andre til velfærdssamfundet. Der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe gevinst, at der kommer arbejdskraft til Danmark fra andre EU-lande. De udenlandske arbejdstagere trækker kun i meget begrænset omfang på danske velfærdsydelser og i mindre grad end danskerne, alt imens de betaler skat her i landet. De kommer hertil for at arbejde. Samtidig er det en gevinst for virksomhederne, at de kan finde arbejdskraft, når de ikke kan finde danskere til jobbene,” siger Michael Rosholm. 

Danskere gør også brug af arbejdskraftens fri bevægelighed, og mens de er i udlandet, er det isoleret set negativt for dansk økonomi, men langt de fleste danskere kommer hjem igen og har erfaring med i bagagen. På den måde giver det en nettogevinst, når udenlandsdanskere vender tilbage, mener Michael Rosholm.

Ifølge Klaus F. Zimmermann er velfærdsturisme en myte:

”Fakta afkræfter myterne om mobilitet. Forskningen viser, at gavmilde velfærdsydelser ikke har betydning for arbejdskraftens vandring i EU.”

 

Vi er langt fra et fælles europæisk arbejdsmarked

Mere end 70 pct. af arbejdsmarkedsøkonomerne i IZA’s survey mener ikke, at man i høj grad har opnået målet med et fælles europæisk arbejdsmarked, hvor der er fri bevægelighed. Michael Rosholm deler samme synspunkt:

”Vi er langt fra et fælles arbejdsmarked, hvor arbejdskraften kan vandre frit. Det afspejler debatten også, da der er en manglende accept af, at den fri bevægelighed er positiv og ikke skader nogle. For at opnå et fælles arbejdsmarked, skal der skabes en større europæisk identitet, og det er vi et stykke fra. Men det ville helt sikkert være gavnligt for økonomi og velfærd,” siger han.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.