11. marts 2014

Artikel

Færre almindelige fleksjob - flere minifleksjob

Der blev i 2013 oprettet næsten 6.000 mini-fleksjob. Antallet af almindelige fleksjob faldt tilsvarende. "Der er noget, der kraftigt tyder på, at mini-fleksjob i et betydeligt omfang har fortrængt almindelige fleksjob," mener ekspert.

Ifølge nye tal fra Beskæftigelsesministeriet blev der i 2013 oprettet knap 6.000 nye mini-fleksjob, det vil sige fleksjob på ti eller færre ugentlige arbejdstimer.

Men tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at de 6.000 nye mini-fleksjob er blevet modsvaret af et fald i antallet af ordinære fleksjob. Det samlede antal nyoprettede fleksjob - inklusive mini-fleksjob - er nemlig nogenlunde uændret. I 2013 var der således 13.073 personer, der startede i et nyt fleksjob. Det er stort set det samme som i 2012, hvor 13.661 startede i et nyt fleksjob.

Altså har de knap 6.000 nye minifleksjob i hvert fald ikke skabt noget boom i det samlede antal fleksjob, der blev oprettet i 2013.

Dermed tyder tallene på, at mini-fleksjob ikke har været en omfattende succes, mener Forskningsleder Jacob Nielsen Arendt fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Han mener, at udviklingen afgjort er noget, der bør ses nærmere på.

"Der er noget, der kraftigt tyder på, at mini-fleksjob i et betydeligt omfang har fortrængt almindelige fleksjob. Det er modsat intentionen bag de kortvarige fleksjob. Tallene tyder dermed ikke på en omfattende succes for mini-fleksjob. Men det er vanskeligt at give en endelig vurdering på nuværende tidspunkt, for det er svær at sige, hvad der var der sket, hvis der ikke havde været den ordning," siger han og peger også på, at antallet af nye fleksjob kan variere en del over tid.

Da mini-fleksjob blev indført sidste år var hensigten, at de skulle gå til mennesker, der ikke var i stand til at arbejde de mindst 12 timer om ugen, som fleksjob eller normalt kræver. Som et lokkemiddel til arbejdsgiverne, blev der indført en præmie på 25.000 kr. til arbejdsgiveren, hvis han eller hun oprettede et mini-fleksjob. Kravet var, at fleksjobberen skulle være ansat i mindst seks måneder.

 

Måske er alt i orden men det skal tjekkes

I Cabi, en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, der beskæftiger sig med det rummelige arbejdsmarked, mener seniorkonsulent Carsten Lunden, at udviklingen godt kan flugte med intentionerne i mini-fleksjob ordningen.

"Hvis dem der fik mini-fleksjob ellers ville være kommet på førtidspension, og dem der tidligere fik almindelige fleksjob på over 10 timer i stedet nu er blevet fastholdt i - eller har fundet - ordinær beskæftigelse, hvor der bliver taget hensyn til et skånebehov, så er det, som det skal være. Men vi ved endnu ikke, om det er sådan, det hænger sammen. Det må vi undersøge nærmere," siger han.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.