20. februar 2014

Artikel

Mini-fleksjob boomede i 2013

Sidste år blev der søgt om bonus til lidt over 3.000 mini-fleksjob, dvs. fleksjob på 10 timer eller derunder, der kan udløse en bonus på 25.000 kr. Hver tredje mini-fleksjob var midlertidigt.

En attraktiv og populær ordning. Den betegnelse kan man godt tillade sig at give den nye mini-fleksjobordning.

Opretter en arbejdsplads et fleksjob på under 10 timer om ugen, vanker der som udgangspunkt en bonus på 25.000 kr. betalt af den offentlige kasse til arbejdsgiveren. Det er en del af fleksjobreformen, der trådte i kraft i januar 2013.

3.042 ansøgninger om bonus har Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, der administerer ordningen, modtaget i alt for 2013. Det viser en ny opgørelse fra fonden. De godt 3.000 nye mini-fleksjob er ganske mange set i lyset af, at i årene 2010, 2011 og 2012 blev der efter den gamle ordning - uden bonus og hvor fleksjob ikke måtte være på under ti timer ugentligt - i gennemsnit i alt oprettet ca. 13.000 nye fleksjob årligt.

Antallet er også langt flere end forventet. Der var oprindeligt kun afsat penge til præmie til godt 1.300 mini-fleksjob i 2013.

Hans Andersen, arbejdsmarkedsordfører for Venstre glæder sig oveordnet set over, at så mange arbejdsgivere er villige til at ansætte personer med ringe arbejdsevne.

"Men jeg synes, det er problematisk, at vi ud over de mange tilskudsordningen vi i forvejen har på arbejdsmarkedet, også skal have den her. Jeg er sikker på, at ordningen med fleksjob ned til to timer ugentligt er kommet for at blive, men at den godt kunne fungere helt fint uden bonus. Vi kan se, at arbejdsgiverne i Danmark er villige til at tage et socialt ansvar og også gør det. Så vi behøver ikke alle mulige bonus-ordninger," siger han.

Han vil hellere bruge pengene på lavere skatter og afgifter, så det blev nemmere at drive virksomhed og dermed skabe arbejdspladser, også for personer med nedsat arbejdsevne.

 

Hver tredje ansøgning er for et midlertidigt job

Især kommunerne har taget ordningen til sig. Af de ansøgninger, der har fået en forhåndsgodkendelse til at modtage bonus, er næsten hver fjerde oprettet i en kommunal virksomhed som f.eks. en børnehave eller et plejehjem. 

Om jobbet giver varig beskæftigelse til en fleksjobber er lidt usikkert. Lige knap hver tredje fleksjob, der har fået forhåndsgodkendelse til bonus, er på forhånd aftalt til at være midlertidigt.

Og det er især mindre virksomheder, der kan se en fordel. Halvdelen af ansøgerne er virksomheder med mindre end 10 ansatte.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.