3. december 2013

Analyse

Danmark har ikke rokket sig ud af stedet trods 12 års indsats, viser ny PISA-måling

Danske 15-årige ikke har forbedret deres kompetencer væsentlig siden 2000. Faktisk er det gået lidt tilbage for de danske 15-åriges kompetencer i matematik og naturfag siden 2009, hvor OECD målte kompetencerne sidst.

Danske 15-årige er generelt lige så gode eller dårlige til læsning, matematik og naturfag, som de var i 2000.

Siden 2000 har Danmark kun lykkes med at score et højere niveau i naturfag, mens det er gået tilbage i læsning og matematik. Det er samtidig sket i en periode, hvor andre lande har rykket sig i en positiv retning.

Det viser den netop offentliggjorte PISA 2012.

Overordnet viser PISA 2012, at Danmark halter gevaldig bagud i forhold til de lande, der klarer sig bedst i PISA-målingen.

Det er desuden kendetegnende, at Danmark har få unge, der er virkelig dygtige.

Resultatet skal også ses i lyset af, at i 2012 er Danmark blandt de lande, der ekskluderer flest elever fra PISA-testen, nemlig 6,1 pct. af eleverne. Eleverne kan holdes ude fra testen, hvis de f.eks. modtager specialundersvisning, er stærkt ordblinde eller har sociale problemer. 

 

Resultater i læsning

Topscoren er Shanghai Kina med en score på 570 points. Det svarer til, at eleverne i Shanghai har 1½ års mere skolegang end OECD-gennemsnittet på 496 point, hvor Danmark befinder sig. Sammenlignet med sidste måling i 2009 har Danmark en fremgang på 1 point i 2012. I 2000, hvor OECD første gang testede 15-åriges kompetencer og til nu, så er elevernes kompetencer ikke blevet forbedret.

 

 

Resultater i læsning

 
Resultater   i læsning Danske elever OECD-gns. Danmarks placering blandt   OECD-lande
2000   (Hovedfokus) 497 500 Nr. 16 af 27 lande
2003 492 494 Nr. 16 af 30 lande
2006 494 492 Nr. 15 af 30 lande
2009 (Hovedfokus) 495 493 Nr. 18 af 33 lande
2012 496 496 Nr. 18 af 34 lande

Som ved tidligere målinger ligger Danmark på OECD-gennemsnittet og nr. 18 blandt de 34 OECD lande og nr. 25 blandt alle de lande, der har deltaget.

 

Færre svage og lidt flere stærke læsere i Danmark

Danmark har færre virkelig gode læsere sammenlignet med OECD-gennemsnittet. I 2012 var 5,4 pct. af eleverne virkelig gode læsere. Det er lidt flere sammenlignet med 2009, hvor der var 4,7 pct. I 2012 har 14,6 pct. af eleverne svage læsekompetencer. Det er færre end i 2009, hvor 15,2 pct. eleverne var svage læsere (jf. PISA 2012 vol. 1: tabel I.4.1b).

I 2009 var der blandt de 15-årige med dansk baggrund, efterkommere og indvandrere henholdsvis knap 13, 32 og 43 pct. svage læsere. I 2009 var der blandt de 15-årige med dansk baggrund, efterkommere og indvandrere henholdsvis knap 5,1, 0,9 og 0,7 virkelige gode læsere.

 

Resultater i naturfag

Topscoren er i igen Shanghai Kina med en PISA-score på 580. Danmark har en score på 498, hvilket er på OECD-gennemsnittet.

  

Resultater i naturfag

 
Resultater   i naturfag Danske elever OECD-gns. Danmarks placering blandt   OECD-lande
2000 481 500 Nr. 22 af 27 lande
2003 475 500 Nr. 26 af 30 lande
2006   (Hovedfokus) 496 500 Nr. 18 af 30 lande
2009 499 501 Nr. 19 af 33 lande
2012 498 501 Nr. 19 ud af 34 lande
 

Danmark har i 2012 16,7 elever med svage naturfagskompetencer. I 2009 var det 16,6 pct. Danmark har færre elever med svage naturfagskompetencer end OECD-gennemsnittet. Danmark har til gengæld lidt færre elever med virkelig gode naturfagskompetencer end OECD-gennemsnittet. I 2009 var der 6,8 pct., i 2012 er det kun 6,7 pct. (jf. PISA 2012 vol. 1: figur I.5.11/tabel I.5.1b)

 

Resultater i matematik

Danmark har en score, der er over OECD-gennemsnittet i matematik. Sammenlignet med tidligere år, så fortsætter danske unges matematikkompetencer med at falde.

 

Resultater i matematik

 
Resultater   i matematik Danske elever OECD-gns. Danmarks placering blandt   OECD-lande
2000 514 500 Nr. 12 af 27 lande
2003   (Hovedfokus) 514 500 Nr. 12 af 30 lande
2006 513 498 Nr. 10 af 30 lande
2009 503 496 Nr. 12 af 33 lande
2012   (Hovedfokus) 500 494 Nr. 15 af 34 lande
 

 Topscoren i matematik er Shanghai Kina med en score på 613 point og hvor mere end halvdelen af eleverne udmærker sig ved at være meget dygtige. Danmark har 10 pct. af eleverne, som er virkelig gode til matematik. Det er under OECD-gennemsnittet på 12,6 pct.

Fakta om PISA
PISA måler elevernes kompetencer inden for naturfag, matematik og læsning. PISA har skiftevis haft fokus på 1 af de 3 kompetencer. I 2012 har 34 OECD-lande deltaget sammen med 31 OECD-partnerlande.
PISA måler, i hvilken udstrækning 15-årige har opnået nøgle viden og færdigheder, som er essentielle for at kunne deltage fuldt ud i et moderne samfund.
I 2012 har Danmark ekskluderet 6,1 pct. af eleverne fra at deltage i PISA. Danmark er derfor i 2012 også blandt de lande, der ekskluderer flest elever i 2012. (jf. PISA 2012 vol. 1, kolonne 12 i tabelA2.1).
I 2009 havde Danmark rekord i at ekskludere elever fra at deltage i PISA. I alt var 8,2 pct. af de udtrukne elever ekskluderet af PISA 2009-undersøgelsen på grund af for eksempel manglende sproglige forudsætninger eller psykiske eller fysiske handikap
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.