18. november 2013

Artikel

Kommuner har mistet tusindvis af private job

Mange kommuner har på fire år mistet i omegnen af hver fjerde eller femte private lønmodtagerjob. Borgere og politikere mener, at jobskabelse er det vigtigste tema i den kommunale valgkamp.

Hver anden byrådskandidat erklærede for nyligt i et rundspørge fra Ritzau, at beskæftigelse er det vigtigste tema for valget i deres kommune. Den holdning er forståelig, hvis man ser på, hvor mange private arbejdspladser de enkelte kommuner har mistet, siden danskerne sidst gik til kommunalvalg. På landsplan har Danmark mistet 10,7 procent af de private lønmodtagerjob, men i mange kommuner er faldet langt større.

I Kerteminde er antallet af private lønmodtagere næsten halveret fra midten af 2008 til midten af 2012. I kommuner som Skive, Faaborg-Midtfyn og Morsø er det hver fjerde private lønmodtagerjob, der er forsvundet.  

Det er stort set kun kommunerne i Københavns omegn samt Billund, der ikke har oplevet et fald i antallet af private arbejdspladser.

Det viser en analyse fra DA's kommende arbejdsmarkedsrapport.

Kommunalforsker Christian Elmelund-Præstekær fra Syddansk Universitet, mener, at beskæftigelsesmulighederne i kommunen spiller en stor rolle i vælgernes bevidsthed, når de skal sætte deres kryds i morgen.

”Det har jeg flere gange lagt mærke til, når vælgerne i undersøgelser er blevet spurgt om, hvad de lægger vægt på. Jeg er dog mere usikker på, hvor stor en rolle beskæftigelsen reelt har spillet i valgkampen, for de fleste lokalpolitikere er ret enige i, at det er vigtigt, så det er ikke det store konfliktspørgsmål,” siger han.

 

Jobskabelse har prioritet

Jens Christian Gjesing (V) er borgmester i Haderslev, der har mistet mere end hver femte private lønmodtagerjob. Han er efter eget udsagn "særdeles klar over situationen".

"Haderslev Kommune er stærkt udfordret. Og det er for mig en topprioritet, at medvirke til at skabe nye job," siger han.

Han forklarer udviklingen med tab af arbejdspladser hos Danish Crown, LM Glasfiber og generel afmatning i byggeri og handel.

 

Aktiv arbejdsmarkedspolitik forsømmes

Christian Elmelund-Præstekær mener, at beskæftigelsen er en stor udfordring for kommunerne, for det er begrænset, hvor meget de kan gøre.

”Man kan jo lokalt ikke gøre noget ved konjunkturer og globalisering. Man kan dog gøre noget og prøve at skabe gunstige erhvervsvilkår. F.eks. har Odense for nyligt nedsat en taskforce, der har forslået nogle tiltag, f.eks. at nedsætte dækningsafgifterne. Men det er typisk erhvervspolitik, der er fokus på. Den aktive arbejdsmarkedspolitik, som kommunerne jo også har ansvaret for, den hører man ikke meget til i valgkampen. Den er ellers også et potentielt middel til at skabe arbejdspladser,” siger han.

I Haderslev peger borgmesteren netop på, at det skal være mere smidigt at drive forretning i kommunen

"Vi samarbejder stærkt med de lokale erhvervsdrivende i foreningen Haderslev Erhvervsråd, og har udliciteret den direkte kommunale service på området hertil. Jeg tror på, at det er den rigtige vej.  Samtidig har vi udstyret de 40 største virksomheder med en direkte kontaktperson på rådhuset, med henblik på altid at være tilstede for disse virksomheder. Endelig har vi oprettet en hotline, hvor erhvervsdrivende på et hvilket som helt tidspunkt af døgnet kan komme i kontakt med en chef fra Teknisk Forvaltning," siger Jens Christian Gjesing.

At ikke alle ledige kan hjælpes ved erhvervspolitiske tiltag, viser udviklingen i antallet af svage kontanthjælpsmodtagere, de såkaldt "midlertidigt passive". Fra 2008 til 2012 er antallet af denne gruppe i Haderslev firedoblet. De udgjorde i 2012 25 procent af alle kontanthjælpsmodtagere i kommunen mod tidligere 16 procent.

 

Kerteminde hårdt ramt

Situationen i Kerteminde er speciel, fordi kommunen har mistet Lindøværftet i perioden. Dermed har Kerteminde fra 2008 til 2012 måtte se sin private lønmodtagerbeskæftigelse næsten halveret fra 8.181 til 4.627 fuldtidsbeskæftigede.

”2012 var det økonomisk sværeste år nogensinde for Kerteminde,” siger borgmester Sonja Rasmussen, der er valgt på en lokalliste.

”Nu er vi heldigvis kommet godt videre i 2013, og har oplevet et stort fald i vores ledighed. Vi har oprustet på vores erhvervsservice og har prioriteret, at den kommunale sagsbehandling skal være så kortvarig som mulig. Det har virket og øget tilfredsheden blandt vores virksomheder,” fortsætter hun.

Hun mener jobsituationen fylder meget hos borgerne.

”Jeg har talt meget om jobskabelse, og har også prøvet at sætte jobnær aktivering på dagsordnen, men de lokale medier har kun haft begrænset interesse for det. Der har været meget fokus på f.eks. lukning af en skole,” siger hun.

 

Selvstændige hjælper lidt

Regner man de selvstændige med i den private beskæftigelse, retter det en smule op på tabene fra lønmodtagerbeskæftigelsen. Men ikke meget. Tabet af private arbejdspladser i kommunerne bliver i så fald typisk forbedret med 2-4 procentpoint. Dog sker det under antagelse af, at alle de selvstændige har nok gang i butikken til at kunne arbejde på fuld tid.

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.