5. november 2013

Artikel

Færre finder nyt job

Fra at ligge nogenlunde stabilt er jobomsætningen i Danmark nu bremset op. 168.000 personer fandt nyt job i 2. kvartal, hvilket er rekordlavt for et 2. kvartal. De ældre er undtagelsen. De ansættes i stor stil.

168.300 personer fandt nyt job i Danmark i løbet af 2. kvartal i år. Det er ganske mange, sammenlignet med andre lande, men det er det laveste antal nystartede personer i et 2. kvartal, siden krisen satte ind. I årene efter finanskrisens start lå antallet meget stabilt på godt 175.000 nyansættelser i løbet af et 2. kvartal, men nu er tallet dykket mærkbart.

Chefanalytiker Tore Stramer fra Nykredit er "desværre ikke overrasket" over nedgangen.

"Væksten i dansk økonomi ligger i øjeblikket og flimrer lige over nul. Det betyder også, at der fortsat er langt op til de vækstniveauer, man normalt forbinder med stigende beskæftigelse i Danmark. Set i det lys er det desværre ikke overraskende, at jobomsætningen fortsat ligger på et lavt niveau. Dels fordi færre nye jobs kommer til, men også fordi de, der allerede er i arbejde, har en tendens til at blive på deres eksisterende arbejdsplads, når krisen kradser," siger han.

Han ser ikke lyst på fremtiden, når det gælder nyansættelser.

"De seneste kriseår kan også lægge en dæmper på jobomsætningen over de kommende år til trods for, at opsvinget får bedre fat. Det skyldes, at flere danskere har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet. Risikoen er dermed også, at dansk økonomi løber ind i et decideret mismatch problem, hvor de ledige i mindre grad matcher de ledige jobs. Udover at det selvsagt er et problem for den enkelte, så er det også et problem for samfundet. Det svækker vækstmulighederne i dansk økonomi fremadrettet og lægger yderligere pres på de offentlige udgifter," siger han.

 

Ældre strømmer til gengæld i job

Et lys i mørket er udviklingen for dem over 50 år. Mens andre grupper de senere år har oplevet, at der bliver færre nyansættelser, er det gået kontant fremad for dem over 50 år. Og i 2. kvartal i år startede rekordmange 50+ årige i nyt job. Næsten 17 procent fandt nyt job, hvilket er markant over niveauet i andre EU-lande, hvor kun godt 12 procent kom i nyt job i 2. kvartal.

Professor Peder J. Pedersen fra Aarhus Universitet er enig med Tore Stramer i, at der ikke er noget, der tyder på, at et opsving er på vej.

"Men for de 50-64 årige er det jo den samme interessante udvikling, som når vi ser på de stigende andele i beskæftigelse for den aldersgruppen. Jeg kan kun tolke det som, at der hele tiden rykker nye personer ind i ældre-gruppen, der er bedre uddannet, har bedre helbred , er mere fast knyttet til arbejdsmarkedet og er mindre tiltrukket af tidlige tilbagetrækningsmuligheder end tidligere. Og det får arbejdsgiverne til at ansætte dem. Hvilket jo paradoksalt nok er det stik modsatte af den påståede aldersdiskrimination, man sommetider hører om i medier og f.eks. i læserbreve," siger han.

 

 

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.