3. oktober 2013

Artikel

Hver fjerde unge ledig står ikke til rådighed

Blandt ledige kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere er rådighedsproblemerne størst hos de unge. Det er oftest de unge ledige, der ikke søger efter job.

1 ud af 4 unge ledige på dagpenge eller kontanthjælp har tilsyneladende en meget begrænset interesse i at komme i job.

I hvert fald står de reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, da de i Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse har svaret, at de enten ikke har søgt aktivt inden for de seneste 4 uger eller ikke kan tiltræde et job med to ugers varsel.

Det viser en ny rådighedsanalyse, som Agenda har udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Læs også: Analyse: Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Unge under 30 år har samtidig en klar overledighed i forhold til resten af befolkningen. Således er den såkaldte sæsonkorrigerede bruttoledighed (ledige plus aktiverede ledige) på 6,9 procent for de 16-29 årige, 5,6 procent for de 30-49 årige og 4,7 procent for de over 50 år i august 2013.

Men vil en ung ledig ikke påtage sig et arbejde, så er det også muligt at dukke sig for rådighedskontrollen i beskæftigelsessystemet, mener Lars Skipper, seniorforsker ved KORA (Det Nationale institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning)

”Man kan ikke kontrollere sig ud af de rådighedsproblemer, som tallene dokumenterer. Vil man ikke arbejde, så kan man selvfølgelig slippe for det i overførselsindkomstsystemet,” siger Lars Skipper.

Michael Rosholm, tidl. vismand og professor i økonomi ved Århus Universitet, frygter, at de unge lediges svage rådighed kan skyldes, at de for nemt giver fortabt.

"Det kan være, at nogen af de unge ledige afventer at starte på en uddannelse. Yngre mennesker er måske også nemmere at slå ud af kurs, og måske derfor holder op med at søge job af frygt for ikke at lykkes med det. Derfor er det også vigtigt, at man sætter tidligt ind over for nyledige unge. For det er aldrig en god løsning at holde op med at søge job.” 

Rådighedsproblemerne er dog stadig betydelige blandt de øvrige ledige. Således viser Agendas analyse, at omkring 14 procent af de 30-49 årige ledige heller ikke står reelt til rådighed. Blandt de ledige over 50 år er andelen der ikke står reelt til rådighed på godt 12 procent.

Lars Skipper mener, at der skal ændres grundliggende i incitamenterne, hvis man vil styrke lediges jobsøgning og interesse i at finde beskæftigelse hurtigst muligt. 

”Der er ikke andre løsninger, end at gøre det mere attraktivt at arbejde, og mindre attraktivt at tage imod en ydelse fra det offentlige,” siger Lars Skipper, der tilføjer.

”Et effektivt beskæftigelsespolitisk instrument, er at tage de lediges fritid. Men det vil også have en effekt, hvis man sænker ydelsernes niveau eller sænker marginalbeskatningen af lønindkomst, så det bedre kan betale sig at arbejde.”

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.