19. september 2013

Artikel

Jobcenterchefer: Virksomhedspraktik vigtigere end uddannelse

Mere uddannelse står ikke øverst på ønskelisten hos landets jobcenterchefer. 23 ud af 52 jobcenterchefer peger på, at der primært er behov for at opprioritere virksomhedspraktik og løntilskud i indsatsen for at få ledige tilbage i job. Kun otte af jobcentercheferne peger på længere uddannelse over seks uger, mens seks ud af 52 jobcenterchefer mener, at kort uddannelse bør blive opprioriteret som det primære i beskæftigelsesindsatsen.

Mens fagbevægelsen ønsker mere uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, så mener landets jobcenterchefer, at der først og fremmest er behov for en opprioritering af virksomhedspraktik og løntilskud. I en rundspørge, som Agenda har foretaget, peger 23 ud af 52 medvirkende jobcenterchefer på, at virksomhedspraktik og løntilskud bør opprioriteres som det primære i beskæftigelsesindsatsen.

Jesper Dahlgaard, jobcenterchef i Rebild Kommune, er blandt de jobcenterchefer, der mener, at virksomhedspraktik og løntilskud bør opprioriteres.

”Virksomhedspraktik og løntilskud er de vigtigste og mest effektive redskaber til at få ledige i job. Vi bruger det, fordi det virker og vi har gode erfaringer med at ledige får job efterfølgende. Vi dyrker det meget, men kunne godt komme endnu bredere ud,” siger han.

 

 

Gode erfaringer med tre måneders privat løntilskud

I Solrød foretrækker jobcenterchef Lise Bernhardt også, at virksomhedspraktik og løntilskud bliver opprioriteret i beskæftigelsesindsatsen.

”Alle undersøgelser viser, at det er virksomhedspraktik og løntilskud, der virker. Vores erfaring er, at især privat løntilskud får de ledige i job. Vi satser særligt på private løntilskudsstillinger på tre måneder med mulighed for forlængelse, hvor dialogen med arbejdsgiveren allerede tages efter tre måneder frem for efter seks måneder, hvilket har givet gode resultater,” siger Lise Bernhardt.

Også Rebild Jobcenter har særligt gode erfaringer med kortere løntilskudsstillinger på tre måneder, hvor man hurtigt får afprøvet, om det er det rette match mellem virksomheden og den ledige, forklarer Jesper Dahlgaard.

I Esbjerg forklarer jobcenterchef Pia Niemann Damtoft, at det motiverer de ledige at komme i praktik på en virksomhed:

”Virksomhedspraktik er det bedste redskab. Det er vores erfaring, at det åbner døre til ordinære stillinger. Samtidig motiverer det den enkelte ledige til at blive mere aktiv i jobsøgningen, og de ledige søger også aktivt, mens de er i virksomhedspraktikken,” siger Pia Niemann Damtoft.

 

Uddannelse er spild af tid og penge

Seks jobcenterchefer svarer i rundspørgen, at kort uddannelse primært bør opprioriteres i beskæftigelsesindsatsen og otte mener, at længere uddannelse på over seks uger bør opprioriteres.

Jesper Dahlgaard mener ikke, at man bør opprioritere uddannelse i beskæftigelsesindsatsen og peger på, at længere uddannelse ligefrem kan være skadelig.

”Nogle former for kort uddannelse kan være udmærket, men jo længere uddannelsen er, jo mindre effekt har det og jo større skade sker der. Man spilder de lediges tid og samfundets penge,” siger han. 

Hvis man vælger at bruge uddannelse, skal det være rettet mod konkrete job og ske i tæt samarbejde med arbejdsgiverne, ifølge Jesper Dahlgaard.

”Uddannelse uden fokus på det, som virksomhederne efterspørger, er spild af tid og penge. Hvis man bare uddanner i blinde, får de ledige ikke job efterfølgende. Det giver ikke mening, hvis der ikke er en konkret efterspørgsel,” siger han.

Læs også: Analyse: Uddannelse til ledige har ringe effekt

Ifølge Lise Bernhardt kan uddannelse godt hjælpe nogle ledige, men det er mere usikkert, om det har effekt på samme måde som virksomhedspraktik og løntilskud.

”Den tid, hvor de ledige er i længere uddannelse på et halvt til et helt år, forlænger ofte ledighedsperioden. Mange ledige vil lige gøre uddannelsen færdig først, før de for alvor søger job igen,” siger hun.

Lise Bernhardt forklarer, at jobcenteret giver uddannelse til ledige, hvis de får en arbejdsgivererklæring. Dvs. at uddannelsen er målrettet et konkret job, hvor en arbejdsgiver siger, at de er parat til at tage en ledig, hvis den ledige får noget specifik uddannelse, som skal bruges for at varetage jobbet.

 

Alle redskaber er vigtige

I Vejen betoner jobcenterchef Anneth Jensen, at der er brug for mange forskellige redskaber i beskæftigelsesindsatsen:

”Det vigtigste er, at jobcentrene har paletten af alle redskaber. Det er forskelligt, hvad der er bedst til de forskellige grupper og det er vores opgave, at de ledige får den rette indsats. Mens virksomhedspraktik og løntilskud generelt virker godt for alle grupper, så kan uddannelse være en god idé for faglærte, mens ufaglærte har bedre af learning by doing, dvs. den virksomhedsrettede indsats. Ved at de ufaglærte ledige kommer ud på en virksomhed, er det vores erfaring, at de bliver mere motiverede for eventuelt senere at tage uddannelse,” siger hun.  

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.