18. september 2013

Artikel

Privat sygefravær slår bundrekord

For fjerde år i træk falder sygefraværet i den private sektor. Siden 2008 er det private sygefravær faldet markant mere end i den kommunale og statslige sektor.

De seneste fire år er det årlige private sygefravær i alt faldet med næsten to sygedage. Det svarer til et fald på over 20 pct.

I 2012 var den gennemsnitlige fuldtidsansatte i den private sektor sygemeldt i 6,9 arbejdsdage. Det er det laveste sygefravær siden 1994, hvor man begyndte at regne gennemsnittet af sygedagene ud. Fra 2011 til 2012 var faldet på knap en halv dag.

Det viser nye fraværstal for 2012, som Dansk Arbejdsgiverforening offentliggør i dag.

Camilla Høholt Smith er seniorkonsulent i Cabi, en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og hun arbejder dagligt med at rådgive virksomheder om indsatsen mod sygefravær. Hun mener, at de nye tal er ”ren jubel”.

"Det her er resultatet af den store – og stigende – indsats som virksomhederne gør. Sygefravær er det helt store indsatsområde, næsten alle virksomheder har efterhånden sygefraværspolitikker, lederne bliver målt på det på linje med f.eks. produktionstal, og indsatsen og fokus er rykket helt ind på direktionsgangene," siger hun.

 

Krisen forklarer det ikke

Tidligere var teorien, at det faldende sygefravær skyldtes krisen, der skræmte danskerne til at gå på arbejde, selv om de var syge. Den teori tror Camilla Høholt Smith ikke på.

"Måske havde krisen en betydning i starten for 4-5 år siden, ikke mindst fordi, at virksomhederne prøvede at få mere ud af de medarbejdere, de havde, men det er slet ikke årsagen til det fald, vi har set de seneste år," siger hun.

Hun vurderer, at sygefraværet vil komme endnu længere ned i fremtiden.

"Når vi arbejder med virksomhederne, så er sygefravær det hotteste område. Ledelsen forstår betydningen og vil hele tiden gøre sig bedre. Der er konstant virksomheder, der træder ind på scenen og sætter ind over for sygefraværet. Og også i den offentlige sektor tror jeg, at vi fremover vil se lidt større fald, end hidtil," siger hun.

 

Svarer til 7.000 fuldtidsstillinger

Faldet i det private sygefravær siden 2008 svarer til, at den private sektor i dag har 7.000 flere fuldtidsbeskæftigede, end hvis sygefraværet ikke var blevet nedbragt. Det svarer til en ekstra produktion på 2,7 mia. kr.

Hvis en virksomhed eller afdeling er ramt af at meget højt sygefravær, peger Camilla Høholt Smith på, at en aktiv, synlig ledelse, der tør tale om tingene, er den afgørende faktor.

"Nogle medarbejdere har fået den fejlopfattelse, at man skal jagte de syge. Det er slet ikke tilfældet, og det er der efterhånden også større og større forståelse for blandt de ansatte. Det er et spørgsmål om, at når først man har afdækket, hvad sygefraværet skyldes, så prøver man at sætte ind. Måske skyldes sygefraværet f.eks. personlige forhold hos enkelte medarbejdere. Personlige problemer kan virksomheden selvfølgelig ikke løse, men da det er virksomheden, der mærker konsekvensen i form af fravær, så må den alligevel prøve at stille spørgsmålet: hvad kan vi gøre," siger hun.

 

Størst fald i det private

Sygefraværet er generelt for nedadgående i Danmark, også i den kommunale og den statslige sektor.

Siden 2008 er sygefraværet i den private sektor faldet med over 20 procent, mens det er faldet med godt 13 procent i den kommunale sektor og med godt 8 procent i den statslige.

Professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, er enig i, at virksomhedernes fokus har haft stor betydning.

"Det stabile fald over flere år må utvivlsomt have rod i den øgede fokus på fravær, herunder også, at der i en række overenskomster er kommet noget ind om hurtig afholdte samtaler med sygemeldte," siger han.

Han mener dog også, at der samlet set stadig er en krisebevidsthed, der spiller en rolle.

 "Når der jævnligt skrives om fyringer - ikke mindst i den offentlige sektor - så minder det jo de ansatte om, at der fortsat er en trussel," siger han.

Det private årlige sygefravær er i 2012 i gennemsnit knap fem dage lavere end det kommunale og knap én dag lavere end det statslige.

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.