17. september 2013

Artikel

Jobcentre: Vi kender jobmulighederne bedre end a-kasserne

Hvis man vil vide noget om jobmulighederne i kommunen og de lokale virksomheders behov, så skal man gå til jobcentrene. Ikke a-kasserne. Jobcentrene ved langt mere om de forhold, siger jobcentrene i en rundspørge.

Mens politikerne debaterer, hvem der har de bedste forudsætninger for at få de ledige tilbage i job, så er lederne af landets jobcentre ikke i tvivl: Jobcentrene ved langt mere om jobmulighederne og virksomhederne i kommunen, end a-kasserne gør. Det fremgår af en spørgeskema-undersøgelse, som Agenda har foretaget.

Agenda har stillet landets jobcenterchefer en række spørgsmål. 52, svarende til lidt over halvdelen af jobcentrene, har svaret. 

På spørgsmålet: "Jobcenteret har et godt kendskab til de lokale virksomheder og de lokale jobmuligheder", svarer 30 jobcentre "meget enig". 21 svarer "enig". Ingen er uenige.

Omvendt forholder det sig ved spørgsmålet: "A-kasserne har et godt kendskab til de lokale virksomheder og de lokale jobmuligheder". Det er kun 2 jobcentre "meget enige" i og 12 er "enige". 12 svarer "hverken/eller" og 18 er "uenige". 5 er "meget uenige".

Lone Lykke Marker, arbejdsmarkedschef i Lejre, anerkender, at a-kasserne er dygtige inden for deres egen branche.

”Men en enkelt branche er bare for snævert et fokus. I jobcenteret har vi langt større kendskab til hele vores lokale arbejdsmarked, og ikke kun hvad der sker inden for et enkelt fagområde. Vi ser på, hvad den ledige borger har af kvalifikationer også uden for hans eller hendes vante fagområde. Det bør a-kasserne blive meget bedre til,” siger hun.

Hun peger også på, at kommunens samarbejde med virksomhederne omkring andre målgrupper, f.eks. sygemeldte og fleksjobbere, samt på andre fronter end det beskæftigelsesmæssige, giver jobcenteret en stor fordel, som a-kasserne ikke har.

”Vi er også i berøring med virksomhederne på f.eks. det tekniske og miljømæssige område, og hvis f.eks. en teknisk konsulent fra kommunen er ude på en virksomhed og hører, at virksomheden mangler noget arbejdskraft, så videregiver han den information til os i jobcenteret, så vi kan kontakte virksomheden. Det samarbejde tager vi meget alvorligt, og vi har netop igangsat et tværgående udviklingsprojekt, så vi kan blive endnu bedre til at bruge hinanden på tværs,” siger hun.

Den fysiske tilstedeværelse har også betydning, mener Lone Lykke Marker.
”A-kasserne ligger langt fra Lejre, og har slet ikke fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker her. Det er min oplevelse,” siger hun.

 

Ansvar og penge skal følges ad

I kommunernes brancheforening, KL, er kontorchef Niels Arendt Nielsen ikke i tvivl om hvordan jobcentrenes svar skal tolkes.

”Det viser endnu engang, at beskæftigelsesindsatsen ligger godt i kommunerne. Jobcentrene har en tæt kontakt med virksomhederne, da det er krumtappen der skal sikre, at ledige kommer i job. Og det er der også god økonomi i for kommunerne," siger han.

Han mener, at kommunerne i sagens natur har en langt bredere indsigt i virksomhedernes forhold end a-kasserne, da kontakten til virksomhederne både handler om erhvervs- og beskæftigelsespolitik.

”Jobcentrene har den brede tilgang og er bedre til at vurdere, om en ledig skal foretage et brancheskift derhen, hvor der er arbejde at få,” siger han.

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.