23. august 2013

Artikel

37.000 færre faglærte i 2020

På 15 år er andelen af unge, der afslutter en erhvervsuddannelse, styrtdykket. Så når vi går ind i 2020 kan vi forvente, at der er over 37.000 færre med en erhvervsfaglig uddannelse på det danske arbejdsmarked. Det vil betyde lavere vækst og færre arbejdspladser i Danmark, er meldingen.

Debatten om fremtidens erhvervsuddannelser foregår på en brændende platform. For stadigt færre og færre unge ender med at blive tømrer, smed eller kontorassistent.

I 1995 havde 30 procent af de unge under 30 år gennemført en erhvervsuddannelse. I dag er den andel faldet til under 21 procent.

De unges manglende interesse for de erhvervsfaglige fag vil snart for alvor kunne mærkes i hele arbejdsstyrken. Frem mod 2020 vil andelen af hele arbejdsstyrken, der har et svendebrev i skuffen, falde markant.

Det viser en analyse på DREAMS helt nye socioøkonomiske fremskrivning, som Agenda har foretaget 

Bo Stærmose er adm. direktør for Juliana A/S, der producerer drivhuse, og formand for foreningen Provinsindustrien. Han hører allerede i dag, hvordan hans medlemmer mangler kvalificeret, faglært arbejdskraft.

”Vi risikerer, at fremtidens unge får svært ved at få job, fordi de har valgt boglige uddannelser, mens industrien samtidigt mangler faglærte. Og virksomhederne kan ikke bare omstille sig, og i højere grad satse på f.eks. udvikling, forskning og design, for der er en tæt forbindelse mellem produktion og udvikling. Vi har behov for velkvalificerede faglærte og en effektiv produktion, så vi kan få idéer og feedback fra produktionen på, hvordan processer og produkter kan gøres bedre. Hvis produktionen ligger i f.eks. Polen, så mister vi i hvert fald dele af det samspil. Resultatet af det vil være mindre salg og færre arbejdspladser i Danmark,” siger han.

I dag har ca. 35 procent af arbejdsstyrken en erhvervsfaglig baggrund. Om blot syv år, i 2020, vil den andel være faldet til 32 procent, svarende til mere end 37.000 færre faglærte. Og i 2030 vil andelen af faglærte være faldet yderligere til knap 29 procent, hvilket er ca. 100.000 færre faglærte end i dag.

Peter Amstrup, direktør for EUC Vest og formand for brancheorganisationen Danske Erhvervskoler - Lederne, mener at vi på grund af udviklingen i massiv grad kommer til at mangle faglært arbejdskraft.

"Resultatet bliver, at virksomhederne bliver nødt til at hente udenlandsk arbejdskraft, eller de udflager hele eller dele af produktionen. Begge dele vil være en væsentlig hæmsko for dansk vækst og vil betyde færre arbejdspladser til danskerne," siger han.

Han køber ikke argumentet om, at problemet er overskueligt, fordi de unge tager andre uddannelser i stedet, der kan kompensere for de manglende faglærte.

"Vi har et stærkt behov for den faglærte arbejdskraft, som vi ikke kan få tilfredsstillet. Og det maner til eftertanke at se på udviklingen i Kina. Kineserne har nu det problem, at mange akademikere ikke kan få job. Det er gået op for kineserne, at de faglærte i produktionen bærer en væsentlig del af deres nu faldende vækst, fordi de er rendt ind i samme problem som os - for mange akademikere og for få faglærte," siger han.

Bo Sandemann Rasmussen, professor på Aarhus Universitet, peger på, at taberne i udviklingen i høj grad også er den gruppe unge, der ender som ufaglærte.

”Vi risikerer at stå med en gruppe ufaglærte, der på grund af den teknologiske udvikling ikke findes job til. Hvis virksomhederne flytter job til udlandet, fordi de ikke kan få folk med de rette kvalifikationer her i Danmark, så får vi et endnu større overskud af ufaglærte, der har svært ved at finde arbejde,” siger han.

Som forklaring på det stærkt svigtende antal unge, nævner Peter Amstrup på en række faktorer, blandt andet reformen i 2000, der efter hans mening "splittede erhvervsuddannelserne ad og gjorde dem individuelle", samt at unge ikke bliver vejledt ordentligt, og derfor ikke vælger erhvervsuddannelserne.

"Folkeskolen peger ikke ud mod et bredt arbejdsmarked," siger han.

I 1995 var der knap 250.000 unge under 30 år i arbejdsstyrken, der havde gennemført en erhversuddannelse. I 2011 var der kun 120.000. Denne halvering skyldes dels demografi, altså at der er blevet færre unge, dels at de unge, der er, vælger andre typer uddannelse. Således har kun godt hver femte under 30 år i dag en erhvervsuddannelse.

 

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.