19. juni 2013

Artikel

EU-borgere får job

Ingen velfærdsturisme: EU-borgere, der rejser til andre EU-lande, får job i samme omfang som landets egne borgere.

En polak eller spanier der bosætter sig i f.eks. Danmark eller et andet EU-land, får job i samme omfang som landets egne borgere. I mange tilfælde får tilflytteren endda oftere job end dem, der i forvejen bor i landet. Frygten for, at de åbne grænser og arbejdskraftens frie bevægelighed ville føre til, at EU-borgere flyttede hen, hvor det sociale sikkerhedsnet var mest finmasket, har dermed ikke haft noget på sig. Det viser nye tal fra Eurostat.

Mens andelen af beskæftigede i de 27 EU-lande i snit er 64,6 for de respektive landes egne statsborgere, er andelen af beskæftigede EU-borgere, der opholder sig i et andet EU-land end deres eget, 67,7. I visse lande overgår andelen af beskæftigede tilrejsende EU-borgere betydeligt andelen af de nationale statsborgere med job. I f.eks. Italien er 56,4 procent af italienerne i job, mens det gælder 65,3 af de udenlandske EU-borgere i Italien. 

Nikolaj Malchow-Møller, professor på Syddansk Universitet, har forsket i udenlandsk arbejdskraft. Han mener, at tallene understøtter tidligere undersøgelser.

"Tilflyttere fra EU-lande kommer for at arbejde. De bliver ikke familiesammenført eller er flygtninge, hvilket oftere er tilfældet for personer fra ikke-EU lande," siger han.

Han mener, at forskningen på området viser, at det er positivt for EU’s økonomi, at vi har den fri udveksling af arbejdskraft.

"Mobiliteten bevirker, at hvis et land oplever en økonomisk nedtur med arbejdsløshed, så kan befolkningen rykke ud og finde arbejde. Det ser vi f.eks. lige nu med Spanien, Grækenland og Italien. Tilflytterne trækker ofte ikke ret meget på de offentlige budgetter, men betaler derimod skat i arbejdslandet. Så den udvikling er positiv for alle," siger han.

 

Frygt for social turisme overdreven

En del af tilflytterne fra EU-lande er studerende, og trækker dermed EU-borgernes beskæftigelsesandel ned.

Ole Christiensen (S), medlem af Europa-Parlamentet, mener som udgangspunkt, at den frie bevægelighed af arbejdskraft bidrager til øget vækst og beskæftigelse i EU.

"Frygten for social turisme (at EU-borgere rejser til et andet land for at hæve social understøttelse, red.) har været overvurderet. Langt de fleste vandrende arbejdstagere tager til et andet EU-land for at arbejde," siger han.

Dog mener han, at problemet med social turisme ikke fuldstændigt kan undgås, da landene netop har forskellige socialsystemer.

"Derfor skal EU-regler såvel som nationale tiltag hele tiden udvikles, så de tager højde for, at de sociale systemer ikke misbruges," siger han.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.