9. maj 2013

Artikel

Danskerne er de mindst stressede

Arbejdsrelateret stress forekommer sjældent i Danmark, hvis man sammenligner med, hvordan det ser ud i andre europæiske lande. Og den stress på arbejdet der er, tages der godt hånd om i Danmark. Det viser en ny, omfattende undersøgelse af stress i Europa.

Kun fem procent af danskerne mener, at stress er meget udbredt på deres arbejdsplads. I lande som Sverige og Tyskland er det 15-17 procent, og tager man sydpå til Grækenland, Portugal og Cypern forekommer arbejdsrelateret stress langt oftere end i Danmark. I det hele taget ligger Danmark i bunden blandt 31 lande, når Europas befolkninger bliver spurgt om, hvor udbredt stress er på arbejdspladsen.

Det viser en ny, stor undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, der offentliggøres i dag.

Tage Søndergård Kristensen har i årevis forsket i psykisk arbejdsmiljø og stress og er selvstændig konsulent i Task-Consult. Han mener, at undersøgelsen støtter beslægtede undersøgelser.

”Danmark ligger fint placeret, og det er glædeligt, men det er faktisk ikke så overraskende for mig. Danmark plejer at ligge højt i undersøgelser, når det gælder områder som trivsel, jobtilfredshed, indflydelse på eget arbejde, udviklingsmuligheder og mening i jobbet. Samtidigt er der undersøgelser, der viser, at danskerne har ret lidt konflikt mellem arbejde og familieliv.  Så alt i alt fører det til, at vi i Danmark fungerer godt på jobbet og derfor - sammenlignet med andre lande - ikke er ret meget udsat for stress,” siger han.

Han mener, at ”kun” omkring 10 procent af de beskæftigede for alvor kan betegnes som stressede, og den højeste andel findes blandt kvinder mellem 25 og 44 år.

”Men grupperne uden for arbejdsmarkedet, f.eks. kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere, og lignende, de ligger væsentligt højere på stress-skalaen. Data fra Statens Institut for Folkesundhed viser til gengæld en svagt stigende andel af stressede. Men dette kan meget vel skyldes den voldsomme italesættelse og fokus på stress i medierne de senere år,” siger han.

 I undersøgelsen bliver der også spurgt om, hvor godt den arbejdsrelaterede stress, der er, bliver håndteret på arbejdspladsen. Her ligger Danmark som nr. 2 blandt de 31 lande. 25 procent af de adspurgte svarer, at den stress der opstår på arbejdet bliver håndteret ”meget godt”. 44 procent synes, at den bliver håndteret ”rimeligt godt”.

 Efter danskernes opfattelse er omorganisering og usikkerhed i jobbet samt arbejdsbyrden de mest hyppige årsager til arbejdsrelateret stress, mens elementer som begrænsede muligheder for at styre egne arbejdsrutiner og tilfælde af chikane og mobning ikke nævnes i samme omfang.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.