30. maj 2013

Artikel

Langtidsledige manglede motivation for at søge job

De langtidsledige i Hedensted var ofte selv forhindringen for, at de kom i beskæftigelse. De manglede motivation, de manglede en plan og de kunne ikke få et arbejdsliv til at harmonere med deres fritidsinteresser, viser en evaluering af jobprojekt i kommunen. Samme kendetegn har dem, der siden årsskiftet er faldet ud af dagpengesystemet, mener jobcentre.

Med Arbejdsmarkedsstyrelsen i ryggen indledte Hedensted Jobcenter i foråret 2011 et projekt, der skulle sikre, at flere langtidsledige dagpengemodtagere kom i job, inden deres dagpenge var opbrugt i det nye dagpengesystem med en kortere dagpengeperiode på 2 år.

Efter afslutningen af projektet - Projekt Jobstart - viser en evaluering, at det ofte var de langtidsledige selv, der var forhindringen for, at de kom tilbage i beskæftigelse.

”Målgruppen var generelt kendetegnet ved manglende motivation i jobsøgningen.  Endvidere  havde målgruppen ikke nogen plan for, hvordan de skulle vende tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig var mange i målgruppen ”fastlåste” i deres syn på arbejdsmarkedet og havde en tendens til at fokusere på, hvorfor de ikke kunne få et arbejde, og ikke på, hvordan de kunne få et,” skriver Jobcenteret i en evaluering af Projekt Jobstart. 

 De langtidslediges jobsøgning var desuden for snæver geografisk.

”Nogle af de ledige var geografisk begrænsede i deres søgning, mens andre havde svært ved at få arbejdet til at harmonere med deres fritidsinteresser. Atter andre afviste kategorisk at overveje muligheden for virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud – det er ordinært arbejde eller ingenting,” skriver Hedensted Jobcenter i evalueringen.

 

 

Fortsat motivationsproblemer hos langtidsledige

Problemer med manglende motivation, manglende planer og fritidsinteresser, der stod i vejen for en ny beskæftigelse, er desværre også kendetegnende for de langtidsledige, der siden årsskiftet er faldet ud af dagpengesystemet, mener Bjarke Thomsen, jobcenterchef i Hedensted.
 
”Heldigvis er der ikke ret mange, som ender med at falde helt ud, fordi vi i en længere periode har gjort en indsats for at få de langtidsledige ud i job. Det lykkes for de fleste ledige at finde et job, men den mindre andel, der ikke er kommet i job er ,som i evalueringen af Projekt Jobstart, kendetegnet ved mangel på motivation, mangel på planer og et familie- og fritidsliv, der står i vejen for at få et job,” siger han. 

Han nævner desuden, at de der falder helt ud af systemet i dag, typisk har været ledige i 4 år.

"Når man har gået ledig så længe, så mister mange modet," siger Bjarke Thomsen.

I Jobcenter Skive kan sektionsleder Pernille Hviid fuldstændig genkende Jobcenter Hedensteds beskrivelse af Projekt Jobstart.

”Vi kunne have skrevet helt det samme. Vi må sige, at det er en meget svær gruppe at hjælpe. Størstedelen der faldt ud af dagpengesystemet frem til 1. april hos os har haft fire års ledighed bag sig, og er altså ikke dem, der er blevet ramt af den forkortede dagpengeperiode. Og det er rigtigt svært at komme i job, når man har gået ledig i fire år. En del har indstillet sig på at leve af dagpenge, har ikke den store interesse i at få beskæftigelse, og har også svært ved at sælge sig selv,” siger hun.

 

Ingen social massegrav

Da akutaftalerne i efteråret 2012 blev indgået, stod man i Hedensted med godt 300 dagpengemodtagere med risiko for at miste dagpengeretten. Ifølge jobcenterchefen er der i dag 11 fra denne gruppe, der enten modtager almindelig kontanthjælp eller står helt uden offentlig forsørgelse. Jobcenteret er dog ved at afklare, om de i virkeligheden er i almindelig beskæftigelse lige nu, uden at det er officielt registreret i systemet.

Bjarke Thomsen har derfor lidt svært ved at få øje på den sociale massegrav, som skulle være skabt af dagpengereformen.

”Vi kan se, at det nye dagpengesystem har øget de lediges motivation for at komme hurtigere tilbage i beskæftigelse. Man skal huske, at det stadig er en meget stor del, der finder beskæftigelse. Dels gør vi en masse for at hjælpe dem, og dels har den kortere dagpengeperiode øget motivationen for at komme i beskæftigelse. For selvfølgelig øges motivationen jo tættere man er på at miste sin dagpengeret.”

Pernille Hviid mener, at jobcenteret har fået nogle erfaringer, så ledige fremover så vidt muligt ikke skal ende i en situation, hvor ledighedsperioden er blevet så lang.

”Vi har dels lært at bruge en ekstern coach, der arbejder med de lediges indstilling og gør noget ved deres negative indstilling, hvilket har haft en god effekt, dels samarbejde med a-kasserne så vi i tide kan strikke den rigtige indsats sammen,” siger hun.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.