6. maj 2013

Artikel

180.000 færre svenskere på førtidspension

På syv år er antallet af svenskere på førtidspension faldet med 180.000 personer. I samme periode er gruppen af danske førtidspensionister steget med næsten 8.000 personer. Regelændringer har ført til massiv opbremsning i tildelingen af nye svenske førtidspensioner.

Mens den danske regering har lagt en plan for at få 4.700 færre førtidspensionister frem mod 2020, har svenskerne taget et langt mere drastisk opgør med førtidspensionen.

På syv år har Sverige reduceret antallet af førtidspensionister med næsten 180.000 personer. Det betyder, at hvor Sverige tidligere havde en langt større andel på førtidspension, end vi havde i Danmark, så er rollerne i dag byttet om. Sverige har nu en væsentlig mindre andel på førtidspension end Danmark, og andelen falder fortsat støt, viser en ny opgørelse for 2012.

For syv år siden bevilgede Sverige omkring 60.000 nye førtidspensioner årligt. Dengang var hver tiende svensker mellem 18 og 64 år på førtidspension.

Men efter en bemærkelsesværdig markant opbremsning i tilstrømningen til ordningen er andelen af svenskere mellem 18 og 64 år på førtids¬pension faldet til rekordlave 6,5 pct. Og sidste år fik kun knap 17.000 svenskere bevilget en førtidspension.

Hvis Danmark skulle tildele nye førtidspensioner i samme omfang som i Sverige, så skulle vi sidste år have tildelt godt 3.000 færre førtidspensioner, end vi gjorde.

 

OECD: Forbløffende

Christopher Prinz, seniorøkonom i OECD og ekspert i nordiske syge- og førtidspensions-ordninger, er imponeret over den svenske udvikling.

”Udviklingen i Sverige er ganske forbløffende, og vi kæmper for helt at forstå, hvad det er, der sker,” siger han.

Han peger blandt andet på den svenske reform af førtidspensionen fra 2008 som en væsentlig årsag til det massive fald.

”Fra 2008 skal arbejdsevnen være permanent nedsat, for at komme i betragtning til førtidspension i Sverige. Inden da var kravet, at arbejdsevnen var langvarigt nedsat. Det gav en masse gråzoner, som der ikke er i samme grad efter 2008, og det har sandsynligvis gjort det sværere at få en førtidspension,” siger han.

I Danmark er antallet af førtidspensionister siden 2005 steget med lidt over 7.700 personer. I dag er således 7,2 pct. af danskerne mellem 18 og 64 år på førtidspension. For syv år siden var den andel 7,0 pct.

Oven i købet er antallet af danske fleksjobbere, der også har en varig funktionsnedsættelse, steget med næsten 17.000 fuldtidspersoner i samme periode.

 

Praksis er harmoniseret

Per Johansson er professor på det svenske IFAU, institut for arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk evaluering under det svenske beskæftigelsesministerium. Han har forsket i brugen af de forskellige sociale sikringsordninger i Sverige. Han mener, at det ikke kun er formelle regelændringer, der er forklaringen på den svenske udvikling.

”Regelændringer er slået igennem både formelt og uformelt. Formelt er betingelserne for at få førtidspension i Sverige strammet, men også når det kommer til tolkningen og den praktiske udførsel af reglerne, er der sket ændringer. Tidligere lå ansvaret for tildeling af førtidspension i 22 regioner, og de anvendte loven forskelligt. Efter at de 22 enheder blev til én central myndighed, blev praksis harmoniseret. Den harmonisering førte til strengere praksis, dvs. som man gjorde i Stockholm,” siger han.

Han mener også, at skattelettelser har haft noget at sige.

”Siden 2005 er incitamentet til at arbejde også blevet større på grund af skattereformer. Skatten blev i tre trin sat ned på arbejde, men ikke på sociale indkomster og pensioner,” siger han.

 

Kommer de i arbejde?

Hvad sker der med personer, der tidligere ville være i stand til at få førtidspension, men ikke kan få det i dag?

Per Johansson er i tvivl.

”Vi kan i hvert fald se, at der ikke er sket en stor stigning i antallet, der modtager andre typer offentlig forsørgelse. Det betyder, at der er en del der er beskæftiget, nogle er gået på forskellige former for tidlig tilbagetrækning, og nogen bliver forsørget af ægtefællen,” siger han.

Fra 2005 til 2012 er antallet af personer på sygedagpenge i Sverige faldet fra 212.000 til 136.000.

 

Reelt skifte i holdning til FØP

Christopher Prinz mener, at udviklingen i Sverige er meget positiv, men at udviklingen er i en fase, hvor det ”naturlige” strukturelle niveau for antallet af førtidspensioner ikke er nået endnu.

”Der er en del diskussion i Sverige om hvorvidt systemet er blevet for strikt. En kommende stigning i antallet af nytilkendelser er derfor sandsynlig,” siger han.

Overordnet mener han dog, at Sverige har gjort mange rigtige ting, når det gælder førtidspensionering.

”Tilsyneladende har Sverige skabt et reelt skifte i holdningen til førtidspension,” siger han.  

 

Næsten ingen afvises i Danmark

Ifølge tal fra OECD blev kun ca. 8 pct. af alle danske ansøgere til førtidspension afvist i 2009, mens det gjaldt 65 pct. i Sverige i 2010.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.