2. april 2013

Artikel

Indsats fra jobcentre gav 740 job

Når jobcentrene aktivt opsøger virksomheder, pibler det frem med job og tilbud. Ny kampagne har foreløbigt givet gevinst ved knap hver andet virksomhedsbesøg.

740 ordinære job heraf 200 akutjob, 350 job med løntilskud og 167 vikariater. Det er noget af høsten efter jobcentrene i hovedstadsområdet og resten af Sjælland har besøgt 4.600 lokale virksomheder. Udgangspunktet har primært været, at skaffe job til langtidsledige, men indsatsen har også givet virksomhedspraktik og voksenlærlingepladser.

Kontakten er en del af kampagnen ”Luk op for nye jobmuligheder”, og ved næsten hver andet af de 4.600 besøg har virksomhedskonsulenten fra jobcenteret fået gevinst, f.eks. i form af et akutjob eller en virksomhedspraktik.

En af de virksomhedskonsulenter der i praksis er med til at gennemføre kampagnen er Martin Hamming Nygaard fra Lyngby-Taarbæk jobcenter. Han og hans kollegaer tager ud og besøger virksomhederne for at ”sælge” de ledige og informere om, hvad muligheder jobcenteret kan tilbyde. Det er efter hans mening afgørende, at konsulenterne kommer væk fra skrivebordet, og ud og taler med virksomhederne.

”Det er det, der virker, når vi skal skaffe ledige i job. Jeg oplever generelt en meget fin modtagelse på virksomhederne. Stemningen er enorm positiv, og virksomhederne har generelt stor forståelse for de langtidslediges situation. Selv om virksomhederne jo har en fast mængde lønkroner at gøre godt med, så prøver de alligevel at gøre en ekstra indsats for at skaffe pladser. Og selv hvis det på det korte sigt ikke giver et konkret resultat, så gøder det jorden, og giver os et billede af, hvad virksomhederne fremover har behov for,” siger han.

Han understreger, at jobcenteret i forvejen prioriterer, at virksomhedskonsulenterne skal ud på besøg.

”At jobcentrene er aktive og skaber konkret kontakt til virksomhederne er et utroligt vigtigt element i beskæftigelsesindsatsen, og det er skam også noget vi gør til hverdag. Men sådan en kampagne givet et ekstra skub, og det har givet rigtigt gode resultater,” siger han.

 

Kampagne udvides med 25 pct.

Kampagnen er koordineret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. I første omgang var målet at besøge 8.000 virksomheder, men på grund af de foreløbigt gode erfaringer skal yderligere 2.000 virksomheder nu besøges, har regionen besluttet.

Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland glæder sig meget over de foreløbigt gode resultater.

”De foreløbige resultater af besøgene viser stor velvilje i virksomhederne. Og de viser, at en opsøgende og målrettet indsats fra jobcentrenes side giver resultater. Vi har noget med hjem fra næsten hver anden virksomhed, vi besøger, og hver 3. virksomhed vi ringer til, takker ja til et besøg,” siger han.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.