4. marts 2013

Artikel

Vejret og lave leveomkostninger trækker førtidspensionister til varme lande

Selv om de fleste førtidspensionister stadig bor i Danmark, så vælger førtidspensionisterne i stigende omfang at drage til eksotiske himmelstrøg med pensionen.

Et mindretal af de danske førtidspensionister vælger oftere at bosætte sig i udlandet. Det er især i Thailand hvor fremgangen er størst, og landet er nu blevet det femte mest attraktive land at flytte til med førtidspensionen.

I 2011 boede i alt 223 danske førtidspensionister i Thailand. Det er tæt på dobbelt så mange, som der tre år tidligere var bosat i landet. I et andet fjernt land, Filippinerne, steg antallet af danske førtidspensionister fra 9 i 2008 til 58 i 2011.

Ud af de i alt 244.000 danskere på førtidspension var 4.851 af dem i 2011 således bosat i udlandet viser tal fra Pensionsstyrelsen.

Rent økonomisk har det været attraktivt, at flytte fra Danmark til et land som Thailand. En dansk enlig førtidspensionist modtager 208.176 kroner årligt, og selv om beskatningen foregår i Danmark, så efterlader det et beløb efter skat, der efter thailandsk målestok er meget højt. De thailandske leveomkostninger er således også markant lavere end de danske, og ifølge tal fra Verdensbanken får en dansker næsten 3 gange så meget for pengene, hvis de bruges i Thailand frem for hvis de
blev brugt i Danmark.

 

Ikke kun økonomi

Formanden for landsforeningen for førtidspensionister, Carl-Erik Nielsen, nedtoner det økonomiske aspekt, han mener det i højere grad afhænger af andre ting.

”Det er i høj grad vejret, som tiltrækker mange af danskerne til Thailand og Filippinerne, hvilket man jo godt kan forstå når man ser på det vejr, vi har herhjemme. Derudover er der også en stor forskel i hvor langt pengene rækker. Der er jo stor forskel på at leve på førtidspension med danske priser, hvis man sammenligner med for eksempel thailandske priser. Man får jo meget mere for pengene derovre,” forklarer han.

Der kan dog også være en anden baggrund for stigningen blandt danskerne i Thailand og Filippinerne. Netværk har nemlig stor betydning for hvor man vælger at bosætte sig.

”Det er jo tidligere set, i for eksempel Spanien, at der samler sig små dansker-kolonier” siger Carl-Erik Nielsen.

Kan de førtidspensionister, vi ser bosætte sig i Thailand og Filippinerne, betegnes som ressourcestærke førtidspensionister? Det kræver trods alt lidt, at flytte hele tilværelsen til et andet land og med et andet sprog.

”Nej det mener jeg ikke, at man kan. En af grundene til mange vælger, at tage førtidspensionen med til udlandet er deres helbred. Førtidspensionister med et svagt helbred kan få en bedre tilværelse i et andet klima, som passer bedre til dem. Selv om mange selvfølgelig gerne ville blive i Danmark.”

 

Nye regler fra 2013

I mange år har det været attraktivt at tage sin førtidspension med til lande med lavere leveomkostninger, og derfor var det ifølge arbejdsmarkedsordføreren for de Konservative, Mai Henriksen, også nødvendigt at ændre ydelsen. Det skete i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob, som blev aftalt i sommeren 2012, med virkning fra 1. januar 2013.

”Det er meget naturligt, at man får en lavere ydelse når man ikke bosætter sig i et land som Danmark. Bosætter man sig derimod i et land som Thailand er det jo klart et andet niveau man er på. Der er jo stor forskel på velfærden,” siger Mai Henriksen.

Konkret betyder ændringen, at førtidspensionister som rejser udenfor EU efter 1. januar 2013 mister pensionstillægget på 57.000 kr. Ændringen har dog kun betydning for de førtidspensionister, som i fremtiden vælger at bosætte sig uden for EU.

Ifølge Agendas beregninger kommer det til at betyde at en enlig dansk førtidspensionist går fra at få udbetalt 147.000 kr. udbetalt til nu at få 112.000 kr. udbetalt. Den reelle ændring for den danske førtidspensionist bliver således på ca. 3.000 kr. om måneden.

 

Nabolandene ligger i toppen

Det er dog ikke kun de eksotiske rejsemål som tiltrækker de danske førtidspensionister. En stor andel af de førtidspensionister som bor i udlandet befinder sig faktisk primært i vores nabolande. I Sverige bor således 28 pct. af de 4.851 førtidspensionister, som er bosat udenfor Danmark. Efter Sverige følger Spanien og Norge som står for henholdsvis 14 pct. og 11 pct.

Tallene viser også, at de lande som tidligere var populære har oplevet et fald. Lande som Sverige, Spanien og Norge er enten uændret eller har oplevet et fald i antallet af danske førtidspensionister.

Her bor flest danske førtidspensionister

 
Antal og andel danske førtidspensionister bosat udenfor Danmark i 2011  
  2011 Andel i pct
Sverige  1.368 28,2
Spanien  684 14,1
Norge  535 11,0
Tyskland 509 10,5
Thailand 223 4,6
     
Hele verden 4851 100
 
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.