7. marts 2013

Artikel

København, Faxe, Albertslund og Halsnæs har konstant højt sygefravær

Nogle kommuner befinder sig år efter år i den høje ende af skalaen, når det gælder sygefraværet blandt kommunalt ansatte. Andre kommuner bliver derimod ved med at være blandt de kommuner, med relativt lavt sygefravær. Gevinsten ved at nedbringe sygefraværet er ellers stor.

6.000 flere ansatte til at varetage kommunernes opgaver som f.eks. hjemmehjælp og undervisning i folkeskolen. Det vil være gevinsten, hvis alle kommunalt ansattes sygefravær blev lige så lavt som i de kommuner, der har det laveste sygefravær. Men selv om der er besparelser eller ekstra personaletimer at hente, slås nogle kommuner konstant med et relativt højt sygefravær.

De seneste fire år har København, Faxe, Albertslund og Halsnæs således ligget blandt de 20 kommuner i Danmark, hvor de kommunale ansatte er mest syge, sammenlignet med gennemsnittet i andre kommuner. Mens andre kommuner skifter plads på listen, har de fire kommuner konsekvent ligget på top-20, eller bund-20, om man vel, siden 2008.

 

Nogle jyske kommuner har konsekvent lavt sygefravær

 
     
 
Kommuner der fra 2008-2011 (begge år inkl.) hvert år har været   blandt de 20 kommuner med hhv. højest og lavest sygefravær, målt som dagsværk
   
Blandt de 20 med højest sygefravær Blandt de 20 med lavest sygefravær
   
København Thisted
Faxe Frederikshavn
Albertslund Morsø
Halsnæs Vesthimmerland
  Vejen
  Skive
  Herning
  Læsø
  Varde
  Lemvig
  Tønder
   
Kilde: KRL.dk  
 
     

I den anden ende af skalaen, blandt de 20 kommuner med det laveste sygefravær, finder man derimod 11 gengangere, der de seneste fire år ikke har været til at flytte fra den bedste række.

Det drejer sig om 11 jyske kommuner, f.eks. Lemvig, Varde og Tønder.

Det viser en analyse Agenda har lavet af det kommunale sygefravær på baggrund af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

 

Faxe kan ikke forklare hvorfor

Siden 2008 har Faxe ikke flyttet sig ud af listen over de 20 kommuner med det højeste sygefravær. Faxe var endda i 2010 den kommune i Danmark med det højeste sygefravær, nemlig knap 16 arbejdsdage, målt i dagsværk. Gennemsnittet for alle kommuner var det år 12,7 arbejdsdage.

Kommunaldirektør i Faxe, Ole Møller, fortæller, at kommunen er helt klar over, at sygefraværet gennem længere tid generelt har ligget højt.

”Jeg kan desværre ikke præcist forklare hvorfor. Vi kan se et mønster, der ligner andre kommuners, det vil sige, at vi har nogle arbejdspladser, hvor sygefraværet er meget højt, især på sosu-området og rengøringsområdet, samt på arbejdspladser, hvor der er et stort gennemtræk af medarbejdere. Men hvorfor vi generelt ligger højt, er ikke til at sige,” siger han.

Men Faxe har iværksat en indsats, der skal rette op på situationen, og det går fremad, mener Ole Møller.

”For tre år siden etablerede vi et projekt, Øje for Nærvær, hvor vi dels får en meget præcis og detaljeret statistik, så vi hvert kvartal kan se, hvor der er problemer, og hvor hver enkelt lokal leder kan se, hvem af de ansatte, der skal holdes øje med. Det bliver fulgt op af en værktøjskasse, der hjælper den lokale leder til hvordan han eller hun sætter ind, f.eks. med sygesamtaler og hjælp til at udpege problemerne,” siger han.

Ole Møller fortæller, at sygefraværet er faldet hvert år siden indsatsen startede.

”Det er stadigt for højt, men jeg er optimistisk. Over tre år er antallet af sygedage pr. medarbejder faldet fra over 16 til lidt over 12. Målet er en reduktion med yderligere en dag pr. år de nærmeste år. Alene det at tale om det, sætte fokus på det, og få folk til at forstå, at sygdom ikke er et tabu, det har haft en meget positiv effekt,” siger han.

 

Sygefravær generelt faldende

Siden 2008 har kommunerne generelt nedbragt sygefraværet blandt de ansatte hvert år. I 2008 var det gennemsnitlige sygefravær på 13,8 arbejdsdage. I 2011 var det faldet til 12,6 arbejdsdage.

En af de kommuner, der for alvor har rykket sig ud af det dårlige selskab i toppen af kommuner med højt sygefravær, er Sorø. I 2008 lå Sorø som nr. 16, når det gjaldt højt sygefravær. Men i 2011 havde kommunen nedbragt sygefraværet markant og var rykket ned på en 63. plads.

Direktør i Sorø Kommune, Søren Ole Sørensen, siger, at det skyldes en fokuseret

ledelsesmæssig indsats understøttet af kommunens Human Ressource-folk, hvor der er givet HR-støtte til områder med særlige udfordringer.

En af dem, der leverer HR-støtte til arbejdspladser med særlige udfordringer, er sundhedskonsulent Morten Helmer. Han har de seneste tre år taget ud på f.eks. institutioner, plejehjem eller andre kommunale arbejdspladser i Sorø, for at hjælpe med at gøre noget ved et problem, f.eks. et højt sygefravær.

”Når vi opdager en ubalance på en arbejdsplads, f.eks. et højt sygefravær, eller hvis vi har fået indberetning om problemer mellem de ansatte, så tager vi først kontakt til den lokale leder. I samarbejde med ham eller hende inddrager vi medarbejderne og finder frem til, hvad der konkret er problemet. Dernæst kan vi gøre noget ved de udfordringer der opleves på arbejdspladsen, typisk gennem handlingsorienteret dialog mellem medarbejdere og ledelse,” siger han.

Hans erfaring er, at når han er involveret i en arbejdsplads i problemer, så ligger nøglen til en løsning næsten altid i god lokal ledelse.

”Den lokale leder kan mangle kompetencer eller være for opmærksom på den faglige ledelse og glemme den personalemæssige ledelse. Ledelse er temmelig afgørende for arbejdstrivsel og der er en direkte linje mellem arbejdstrivsel og sygefravær,” siger han.

Han oplevede i starten af indsatsen, at de lokale ledere mødte ham med en vis tilbageholdenhed.

”De følte måske, at jeg blandede mig i deres arbejde. Men gennem årene er det blevet bedre og bedre og i dag er der stor ledelsesmæssig fokus og interesse for området, og der er opbygget en fin tillid mellem lederne og dem, der skal bistå,” siger han.

 

Albertslund: Vi skal på gennemsnit

I Albertslund har det været svært at fjerne sig fra den dårlige ende af hitlisten over kommuner med højt sygefravær.

Chefkonsulent Mette Horsgaard fra Albertslund kommune medgiver, at kommunen har haft store udfordringer med et højt sygefravær.

”Men vi arbejder både strategisk og systematisk med at få et lavere fravær, hvilket også har givet pote. Fra at Albertslund var 0,8 procentpoint fra det kommunale gennemsnit i 2009 til i 2011 kun at være 0,3 procentpoint fra det kommunale gennemsnit, som i øvrigt har været faldende hvert år, er en stor succes,” siger hun.

Mette Horsgaard kan ikke komme med én entydig forklaring på, hvorfor kommunens fravær er som det er.

”Vi ved, at en stor del af vores ansatte også er borgere i kommunen, og Albertslund har en sundhedsprofil, der ikke er god,” siger hun.

Hun fortæller, at Albertslund arbejder målrettet mod et lavere fravær. Blandt andet har kommunen et opsøgende team, der tager ud på arbejdspladser med højt fravær og rådgiver de lokale ledere.

”Og i år indfører vi det der hedder 2-16-14 modellen, der i bl.a. Horsens Kommune har vist sig meget effektiv. Dybest set handler det om, at lederne tager kontakt til den sygemeldte allerede på 2. sygedag og har dermed meget tidligt i sygeforløbet en dialog. Den venter vi os meget af,” siger hun.

Albertslunds ambition er ved udgangen af 2014 er at være på eller under det kommunale gennemsnit.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.