8. februar 2013

Artikel

Par på kontanthjælp fastholdes i ledighed

Som det eneste land ud af fem sammenlignelige lande tager Danmark ikke højde for, at det er billigere at leve sammen, hvis man er et par på kontanthjælp. Det er med til at fastholde gifte par, hvor begge er på kontanthjælp, i ledighed, mener eksperter.

I Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien bliver de offentlige ydelser sat ned, hvis der er tale om et par hvor begge modtager socialhjælp. Det skyldes, at det er billigere at være to om de faste udgifter. Et par bruger eksempelvis ikke ret meget mere på varme, end en enlig gør.

Men sådan sker det ikke i Danmark. Her får to kontanthjælpsmodtagere, der lever sammen, to gange grundsatsen i kontant­hjælp. Dermed har et par på kontanthjælp i Danmark væsentligt mere til forbrug end en enlig kontanthjælpsmodtager har, når de faste omkostninger er betalt.

Både førtidspensionister og folke­pensi­onister i Danmark får reduceret ydelsen, hvis de er sam­levende. Men altså ikke kontanthjælps­modtagere. 

Jon Kvist, professor på Syddansk Universitet og velfærdsforsker, mener, at reglerne for ægtefæller på kontanthjælp også øger risikoen for, at de ender i det, han kalder ”fattigdomsfælden”.

 ”Hvis den ene stiger i indkomst, fordi han eller hun får arbejde, så bliver den effektive marginalbeskatning ofte ret høj. Det vil sige, at fordi vedkommende både betaler skat af den øgede indkomst, og partnerens kontanthjælp samtidigt bliver nedtrappet tilsvarende, så har du ikke den store økonomiske tilskyndelse til at arbejde dig ud af ”fælden”. Parrets samlede indkomst bliver som regel ikke ret meget højere, selv om den ene nu går på arbejde 37 timer om ugen,” siger han.

Jon Kvist mener, at hvis man reducerede kontanthjælpsydelsen for par, ville der være kortere vej før arbejdslønnen overstiger kontanthjælpen.

”Derfor skal der så mindre lønindkomst til for at komme ud af fælden ,” siger han.

Han mener, at der også vil være nogle ulemper ved at ændre reglerne, så ægtefæller får lavere ydelse. Blandt andet peger han på, at det vil give et incitament til at snyde med partnerskabet, og gøre det mere stigmatiserende at være på kontanthjælp.

 

Stordriftsfordele

Andreas Højbjerre, ledende arbejdsmarkeds­økonom i tænketanken KRAKA, mener, at reglen om fuld kontanthjælp til par er noget, der med fordel kan tages op til revision.

 ”Man kan argumentere for, at to kontanthjælpsmodtagere, der bor sammen, har stordriftsfordele som gør, at de er bedre stillet end en enlig kontanthjælpsmodtager.

Af samme årsag får to folkepensionister, der bor sammen, heller ikke nødvendigvis dobbelt folkepension. Så dette kan indgå i overvejelserne, hvis man ønsker at ændre på kontanthjælpsydelserne,” siger han.

Han peger også på, at den dobbelte kontanthjælp for par gør det meget lidt økonomisk attraktivt at tage et arbejde, hvis parret er gift.

”Hvis kun den ene kommer i arbejde, træder forsørgerpligten i kraft, og det betyder i praksis, at medmindre man kan få et job med en høj løn, så er der stort set ingen økonomisk gevinst for et par ved at den ene finder et job. Og da mange kontanthjælpsmodtagere kun har udsigt til job med relativt lave lønninger, så er den dobbelte kontanthjælp potentielt med til at fastholde parret i ledighed,” siger han.

 

Socialchefer: Se på reglerne

Hvis to kontanthjælpsmodtagere er gift, har de gensidig forsørgerpligt. Hvis den ene derfor er i arbejde, begrænser det kontanthjælpen for den anden. Den regel gælder ikke, hvis de to ikke er gift, men blot bor sammen.

Ole Pass, landsformand for Foreningen af Socialchefer i Danmark, mener også at det er meget relevant at inddrage kontanthjælp til ægtefæller som en del af en evt. kommende kontanthjælpsreform.

”Der er nogle klare uhensigtsmæssig­heder ved reglerne, som de er i dag. Når det gælder folkepension spiller det ind, om man er et par, og når andre lande også inddrager den faktor, når det gælder social bistand, så understreger det bare, at vi i høj grad må se på sagen,” siger han.

Han mener, at reglerne er med til at fastholde kontanthjælps-par i ledighed.

”Nu er jeg så naiv, at jeg tror, at alle dybest set gerne vil arbejde. Men der er næsten ingen økonomisk belønning for et gift par ved at den ene går i arbejde, og det hæmmer alt andet lige vores chancer for at få dem væk fra kontanthjælp,” siger han.

Høj dansk kontanthjælp

 
Ydelse for et par med to børn, hvor begge er på kontanthjælp. Alle beløb er efter skat, 2012
 
  Danmark Sverige
Fast sats 20.264 4.500
Børnetillæg   3.346
Boligstøtte - leje 6000 kr 1.634 6.000
  21.898 13.846
 
Kilde: EU-kommissionen (2012) og egne beregninger.
 
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.